Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Levéltár

Zona de identificação

Identificador

MUEMEL

Forma autorizada do nome

Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Levéltár

Forma(s) paralela(s) de nome

 • Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Levéltára

Outra(s) forma(s) de nome

 • Unitárius Levéltár

Tipo

 • Religioso
 • unitárius
 • országos
 • egyházkerületi
 • nyilvános magánlevéltár

Zona de contacto

Muszka Ibolya

Tipo

Endereço

Endereço

Nagy Ignác u. 2-4.

Localidade

Budapest

Região

Nome do país

Hungria

Código Postal

1055

Telefone

+36-1-311-4237

Fax

+36-1-311-4237

Email

Nota

Área de descrição

Histórico

A Levéltár megszervezése 1953-ban egy Unitárius Egyháztörténeti Adattár kialakításával kezdődött, amelynek célja az unitárius vonatkozású dokumentumok összegyűjtése volt. 1960-ben az egyház úgy döntött, hogy felállítja levéltárát, s ebbe beleolvasztja az addig működő Adattárat. Az új levéltár a főhatósági irattár átvételével és rendezésével, az egyházközségeknél lévő irattári anyag nyilvántartásba vételével és az egyházra hagyományozott kéziratok (hagyatékok) feldolgozásával kezdte meg működését. Az 1969. évi 27. sz. tvr. alapján a levéltár 1970-ben szaklevéltárrá alakult. A szaklevéltár 1973-ban a Hőgyes Endre utca 3. sz. alól (az ún. Misszióházból) költözött a Nagy Ignác utca 2-4. sz. alatti Püspöki Hivatal mellé. Ekkor két levéltáros dolgozott az intézményben, az iratanyag mennyisége kb. 50 iratfolyóméter volt. Az 1995. évi LXVI. levéltári törvény hatályba lépésétől nyilvános magánlevéltár besorolást kapott.

Kálnoki Kis Géza levéltárosnak és Szász János lelkész-levéltárosnak köszönhetően indult meg a Trianon utáni magyarországi unitárius iratok fondokba történő besorolása. A szaklevéltár anyagának központi része a második világháború alatt igen sok kárt szenvedett. Az iratok jelentős része megsemmisült, illetve olvashatatlanná vált. A megmaradt iratok zöme a IX. Duna-Tiszamenti Egyházközségtől, illetve a IX. Duna-Tiszamenti Egyházkörtől származik. Az egyházközségi iratok zömét a helyszínen őrizték, de a vonatkozó rendeletek értelmében azok jelentős részét már beszállították, illetve beszállításuk folyamatosan történik.

1994 után indult meg a korszerűsítés az egyház központi épületében. 1997-ben - az unitárius könyvtárral közös helyiségekben - első lépésként megvalósulhatott az akkor mintegy 30 iratfolyóméternyi anyag biztonságos őrzése, majd ezt követően kezdődött meg a teljes fondrevízió, s ezzel párhuzamosan a középszintű, illetve a darabszintű feldolgozás.
2002–2014 között a levéltár neve Magyarországi Unitárius Egyház Levéltára, 2014 óta a Magyarországi Unitárius Egyházkerület Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény egyik egysége (röv.: MUEMEL).
A kulturális tárca levéltári pályázati lehetőségeivel élve 2001-ben kezdődött meg az 1980 előtt keletkezett iratok központi feldolgozása.

Contexto cultural e geográfico

Mandatos/Fontes de autoridade

Estrutura administrativa

Políticas de captura e gestão de documentos

Prédios

Acervos documentais

Instrumentos de pesquisa, guias e publicações

A Levéltár rendezett anyagának fond- és állagjegyzéke az alábbi honlapon érhető el:
www.unitariusgyujtemeny.hu/leveltar

Irodalom:
Jakab Elek: Emlékirat a budapesti unitárius templom felszentelési ünnepélyére (1890. okt. 26.) (Budapest, Bagó, 1890)
Szász János és Kálnoki Kis Géza: A Magyarországi Unitárius Egyház Szaklevéltára. Kézirat.)
Kelemen Miklós: A budapesti Unitárius Egyházközség története. [s. a.]
Kelemen Miklós: Az Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén. (1996)
Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869–1949). Zwingli Protestáns Kiadó, 2019.
Borbély Sándor: A Keresztény Egyház története. (Kézirat, é. n.)
A Budapesti Unitárius Egyházközség története: a jegyzőkönyvek tükrében / Szaniszló József; [közread. a Budapesti Unitárius Egyházközség]. – [Budapest]: Budapesti Unitárius Egyházközség, 2010.
Jakab Elek: Emlékirat a budapesti unitárius templom felszentelési ünnepélyére 1890. okt. 26. (Budapest, 1890)

Área de acesso

Horário de funcionamento

Condição de acesso e uso

Acessibilidade

Área de serviços

Serviços de pesquisa

Serviços de reprodução

Áreas públicas

Zona do controlo

Identificador da descrição

Identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

Estatuto

Nível de detalhe

Datas de criação, revisão ou eliminação

Línguas e escritas

  Script(s)

   Fontes

   Notas de manutenção

   Pontos de acesso

   Pontos de acesso

   • Budapest (Geographic subregion)