Tárolóeszközök (raktári egységek) kezelése

Mivel a különféle levéltárak különféle raktári egységeit, azaz levéltári tárolóeszközözeit az AtoM rendszer együtt (egy adattáblában) tartja nyilván, mindegyiknek egyedi azonosító szám szükséges. (A Magyarországon megszokott gyakorlat az, hogy a dobozokat fondonként, esetleg állagonként 1-től kezdve számozzuk. Ez esetben azonban egy levéltáron belül is számos 1. és 2. stb. számú doboz található, nem is beszélve az összes többi levéltár hasonlóan 1., 2. stb. számú dobozairól). Az AtoM fejlesztése során ugyan fölmerült, hogy a tárolóeszközket intézménykhez kellene kötni (lásd itt), de ez még nem valósult meg.

Az egyedi azonosító szám formája tehát a következő legyen:

[levéltár kódja] [fond/állag jelzete, az egyes szintek ponttal elválasztva] [a doboz száma]