Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Levéltár

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

MUEMEL

Kitüntetett névalak

Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Levéltár

Párhuzamos névformák

 • Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Levéltára

Más névformák

 • Unitárius Levéltár

Típus

 • egyházi
 • unitárius
 • országos
 • egyházkerületi
 • nyilvános magánlevéltár

Kapcsolat adatcsoport

Muszka Ibolya

Típus

Cím

Utca, házszám

Nagy Ignác u. 2-4.

Helység

Budapest

Régió

Ország neve

Magyarország

Irányítószám

1055

Telefon

+36-1-311-4237

Fax

+36-1-311-4237

Email

Megjegyzés

Leírási adatcsoport

Története

Az egyházi levéltár 1971-ben kezdte meg nyilvános szaklevéltárként működését. Az 1970-es és 1980-as években lezajlott iratrendezést követően az 1990-es évek elején az őrzésre korlátozódott a levéltár tevékenysége. 1994-ben kezdődött meg a levéltár korszerűsítése. 1997-ben kapott a önálló helyiségeket, ahol a biztonságosabb őrzés megvalósulhatott első lépésként, majd 1999-től indult meg a teljes fondrevízió, párhuzamosan az iratok jegyzékekkel való ellátásával. A fondrendezés, és feldolgozó tevékenység felsőfokú levéltárosi végzettségű munkatárs segítségével halad előre. 2001-ben kezdték meg az egyházközségi, 1980 előtti iratok beszállítását, feldolgozását. Az intézmény honlapja a könyvtárral közösen, 2002 óta működik, rajta a rendezett iratok jegyzékei is megtalálhatók.

Földrajzi és kulturális környezet

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés

Gyűjtőterületi és állománygyarapítási tevékenység

Épület(ek)

Állomány

Levéltári segédletek, ismertetők és kiadványok

Hozzáférési adatcsoport

Nyitvatartási idő

Hozzáférési feltételek és követelmények

Elérhetőség

Szolgáltatási adatcsoport

Kutatótermi szolgáltatások

Másolatkészítési szolgáltatások

Nyilvános terek

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

  Írásrendszer(ek)

   Források

   Karbantartási figyelmeztetések

   Kapcsolódási pontok

   Kapcsolódási pontok

   • Budapest (Geographic subregion)