Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Levéltára

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

MUEMEL

Kitüntetett névalak

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Levéltára

Párhuzamosan használt névalakok

Egyéb névalak(ok)

Típus

  • egyházi
  • unitárius
  • országos
  • egyházkerületi
  • nyilvános magánlevéltár

Kapcsolat adatcsoport

 

Muszka Ibolya

Típus

Cím

Utca, házszám

Nagy Ignác u. 2-4.

Helység

Budapest

Régió

Ország neve

Magyarország

Irányítószám

1055

Telefon

+36-1-311-4237

Fax

+36-1-311-4237

Email

Megjegyzés

Leírási adatcsoport

A levéltár története

Földrajzi és kulturális környezet

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés

Gyűjtőterületi és állománygyarapítási tevékenység

Épület(ek)

Állomány

Levéltári segédletek, ismertetők és kiadványok

Hozzáférési adatcsoport

Nyitvatartási idő

Hozzáférési feltételek és követelmények

Elérhetőség

Szolgáltatási adatcsoport

Kutatótermi szolgáltatások

Másolatkészítési szolgáltatások

Nyilvános terek

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

A leírás karbantartására vonatkozó megjegyzések

Kapcsolódási pontok

Kapcsolódási pontok

  • Közép-Magyarország (Geographic subregion)
  • Vágólap

Elsődleges kapcsolattartó

Nagy Ignác u. 2-4.
Budapest
HU 1055