Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Levéltár

Zone d'identification

Identifiant

MUEMEL

Forme autorisée du nom

Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Levéltár

forme(s) parallèle(s) du nom

 • Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Levéltára

Autre(s) forme(s) du nom

 • Unitárius Levéltár

Type

 • Religieux
 • unitárius
 • országos
 • egyházkerületi
 • nyilvános magánlevéltár

Zone du contact

Muszka Ibolya

Type

Adresse

Adresse physique

Nagy Ignác u. 2-4.

Localité

Budapest

Région

Nom du pays

Hongrie

Code postal

1055

Téléphone

+36-1-311-4237

Fax

+36-1-311-4237

Courriel

Note

Zone de description

Historique

A Levéltár megszervezése 1953-ban egy Unitárius Egyháztörténeti Adattár kialakításával kezdődött, amelynek célja az unitárius vonatkozású dokumentumok összegyűjtése volt. 1960-ben az egyház úgy döntött, hogy felállítja levéltárát, s ebbe beleolvasztja az addig működő Adattárat. Az új levéltár a főhatósági irattár átvételével és rendezésével, az egyházközségeknél lévő irattári anyag nyilvántartásba vételével és az egyházra hagyományozott kéziratok (hagyatékok) feldolgozásával kezdte meg működését. Az 1969. évi 27. sz. tvr. alapján a levéltár 1970-ben szaklevéltárrá alakult. A szaklevéltár 1973-ban a Hőgyes Endre utca 3. sz. alól (az ún. Misszióházból) költözött a Nagy Ignác utca 2-4. sz. alatti Püspöki Hivatal mellé. Ekkor két levéltáros dolgozott az intézményben, az iratanyag mennyisége kb. 50 iratfolyóméter volt. Az 1995. évi LXVI. levéltári törvény hatályba lépésétől nyilvános magánlevéltár besorolást kapott.

Kálnoki Kis Géza levéltárosnak és Szász János lelkész-levéltárosnak köszönhetően indult meg a Trianon utáni magyarországi unitárius iratok fondokba történő besorolása. A szaklevéltár anyagának központi része a második világháború alatt igen sok kárt szenvedett. Az iratok jelentős része megsemmisült, illetve olvashatatlanná vált. A megmaradt iratok zöme a IX. Duna-Tiszamenti Egyházközségtől, illetve a IX. Duna-Tiszamenti Egyházkörtől származik. Az egyházközségi iratok zömét a helyszínen őrizték, de a vonatkozó rendeletek értelmében azok jelentős részét már beszállították, illetve beszállításuk folyamatosan történik.

1994 után indult meg a korszerűsítés az egyház központi épületében. 1997-ben - az unitárius könyvtárral közös helyiségekben - első lépésként megvalósulhatott az akkor mintegy 30 iratfolyóméternyi anyag biztonságos őrzése, majd ezt követően kezdődött meg a teljes fondrevízió, s ezzel párhuzamosan a középszintű, illetve a darabszintű feldolgozás.
2002–2014 között a levéltár neve Magyarországi Unitárius Egyház Levéltára, 2014 óta a Magyarországi Unitárius Egyházkerület Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény egyik egysége (röv.: MUEMEL).
A kulturális tárca levéltári pályázati lehetőségeivel élve 2001-ben kezdődött meg az 1980 előtt keletkezett iratok központi feldolgozása.

Contexte géographique et culturel

Textes de référence

Structure administrative

Gestion des archives courantes et intermédiaires et politiques de collecte

Bâtiments

Fonds

Instruments de recherche, guides et publications

A Levéltár rendezett anyagának fond- és állagjegyzéke az alábbi honlapon érhető el:
www.unitariusgyujtemeny.hu/leveltar

Irodalom:
Jakab Elek: Emlékirat a budapesti unitárius templom felszentelési ünnepélyére (1890. okt. 26.) (Budapest, Bagó, 1890)
Szász János és Kálnoki Kis Géza: A Magyarországi Unitárius Egyház Szaklevéltára. Kézirat.)
Kelemen Miklós: A budapesti Unitárius Egyházközség története. [s. a.]
Kelemen Miklós: Az Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén. (1996)
Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869–1949). Zwingli Protestáns Kiadó, 2019.
Borbély Sándor: A Keresztény Egyház története. (Kézirat, é. n.)
A Budapesti Unitárius Egyházközség története: a jegyzőkönyvek tükrében / Szaniszló József; [közread. a Budapesti Unitárius Egyházközség]. – [Budapest]: Budapesti Unitárius Egyházközség, 2010.
Jakab Elek: Emlékirat a budapesti unitárius templom felszentelési ünnepélyére 1890. okt. 26. (Budapest, 1890)

Zone de l'accès

Heures d'ouverture

Conditions d'accès et d'utilisation

Accessibilité

Zone des services offerts

Services d'aide à la recherche

Services de reproduction

Espaces publics

Zone du contrôle

Identifiant de la description

Identifiant du service d'archives

Règles et/ou conventions utilisées

Statut

Niveau de détail

Dates de production, de révision et de suppression

Langue(s)

  Écriture(s)

   Sources

   Notes de maintenance

   Mots-clés

   Points d'accès

   • Budapest (Geographic subregion)