Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Levéltár

Identificatie

Bestandsidentificatie

MUEMEL

Geauthoriseerde naam

Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Levéltár

Parallelle vormen van de naam

 • Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Levéltára

Aandere naamsvormen

 • Unitárius Levéltár

Soort

 • Religie
 • unitárius
 • országos
 • egyházkerületi
 • nyilvános magánlevéltár

Contact

Muszka Ibolya

Soort

adres

Adres

Nagy Ignác u. 2-4.

Locality

Budapest

Region

Landnaam

Hongarije

Postcode

1055

Telefoon

+36-1-311-4237

Fax

+36-1-311-4237

E-mail

Aantekening

Beschrijving

Geschiedenis

A Levéltár megszervezése 1953-ban egy Unitárius Egyháztörténeti Adattár kialakításával kezdődött, amelynek célja az unitárius vonatkozású dokumentumok összegyűjtése volt. 1960-ben az egyház úgy döntött, hogy felállítja levéltárát, s ebbe beleolvasztja az addig működő Adattárat. Az új levéltár a főhatósági irattár átvételével és rendezésével, az egyházközségeknél lévő irattári anyag nyilvántartásba vételével és az egyházra hagyományozott kéziratok (hagyatékok) feldolgozásával kezdte meg működését. Az 1969. évi 27. sz. tvr. alapján a levéltár 1970-ben szaklevéltárrá alakult. A szaklevéltár 1973-ban a Hőgyes Endre utca 3. sz. alól (az ún. Misszióházból) költözött a Nagy Ignác utca 2-4. sz. alatti Püspöki Hivatal mellé. Ekkor két levéltáros dolgozott az intézményben, az iratanyag mennyisége kb. 50 iratfolyóméter volt. Az 1995. évi LXVI. levéltári törvény hatályba lépésétől nyilvános magánlevéltár besorolást kapott.

Kálnoki Kis Géza levéltárosnak és Szász János lelkész-levéltárosnak köszönhetően indult meg a Trianon utáni magyarországi unitárius iratok fondokba történő besorolása. A szaklevéltár anyagának központi része a második világháború alatt igen sok kárt szenvedett. Az iratok jelentős része megsemmisült, illetve olvashatatlanná vált. A megmaradt iratok zöme a IX. Duna-Tiszamenti Egyházközségtől, illetve a IX. Duna-Tiszamenti Egyházkörtől származik. Az egyházközségi iratok zömét a helyszínen őrizték, de a vonatkozó rendeletek értelmében azok jelentős részét már beszállították, illetve beszállításuk folyamatosan történik.

1994 után indult meg a korszerűsítés az egyház központi épületében. 1997-ben - az unitárius könyvtárral közös helyiségekben - első lépésként megvalósulhatott az akkor mintegy 30 iratfolyóméternyi anyag biztonságos őrzése, majd ezt követően kezdődött meg a teljes fondrevízió, s ezzel párhuzamosan a középszintű, illetve a darabszintű feldolgozás.
2002–2014 között a levéltár neve Magyarországi Unitárius Egyház Levéltára, 2014 óta a Magyarországi Unitárius Egyházkerület Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény egyik egysége (röv.: MUEMEL).
A kulturális tárca levéltári pályázati lehetőségeivel élve 2001-ben kezdődött meg az 1980 előtt keletkezett iratok központi feldolgozása.

Geografische en culturele context

Mandaat/bronnen van bevoegdheid

Organisatie structuur

Records management and collecting policies

Gebouwen

Bestanden

Toegangen, gidsen en publicaties

A Levéltár rendezett anyagának fond- és állagjegyzéke az alábbi honlapon érhető el:
www.unitariusgyujtemeny.hu/leveltar

Irodalom:
Jakab Elek: Emlékirat a budapesti unitárius templom felszentelési ünnepélyére (1890. okt. 26.) (Budapest, Bagó, 1890)
Szász János és Kálnoki Kis Géza: A Magyarországi Unitárius Egyház Szaklevéltára. Kézirat.)
Kelemen Miklós: A budapesti Unitárius Egyházközség története. [s. a.]
Kelemen Miklós: Az Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén. (1996)
Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869–1949). Zwingli Protestáns Kiadó, 2019.
Borbély Sándor: A Keresztény Egyház története. (Kézirat, é. n.)
A Budapesti Unitárius Egyházközség története: a jegyzőkönyvek tükrében / Szaniszló József; [közread. a Budapesti Unitárius Egyházközség]. – [Budapest]: Budapesti Unitárius Egyházközség, 2010.
Jakab Elek: Emlékirat a budapesti unitárius templom felszentelési ünnepélyére 1890. okt. 26. (Budapest, 1890)

Toegang

Openingstijden

Raadpleegvoorwaarden en -eisen

Toegankelijkheid

dienstverlening

onderzoeksdienstverlening

reproduktiedienstverlening

Publiekruimten

Beheer

Identificatie van de beschrijving

Identificatiecode van de instelling

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Niveau van detaillering

Datering van aanmaak, herziening of verwijdering

Taal (talen)

  Schrift(en)

   Bronnen

   Onderhoudsaantekeningen

   Trefwoorden

   Access Points

   • Budapest (Geographic subregion)