Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára

Zona de identificação

Identificador

JTMRL

Forma autorizada do nome

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára

Forma(s) paralela(s) de nome

Outra(s) forma(s) de nome

Tipo

  • Religioso
  • római katolikus
  • szerzetesi
  • nyilvános magánlevéltár

Zona de contacto

Tipo

Endereço

Endereço

Horánszky u. 20.

Localidade

Budapest

Região

Nome do país

Hungria

Código Postal

1085

Telefone

+36-1-327-4059

Fax

+36-1-327-4056

Email

Nota

área de descrição

Histórico

A jezsuita rend föloszlatásával 1773-ban az osztrák rendtartomány és magyarországi intézményeinek levéltárai is szétszóródtak. A megmaradt iratok ma elsősorban a Magyar Országos Levéltárban (Acta Jesuitica), az ELTE Egyetemi Könyvtárban (Hevenesi-gyűjtemény), a Pannonhalmi Bencés Főapátság Könyvtárában (Jesuitica, más néven Paintner-gyűjtemény) és a bécsi Österreichische Nationalbibliothek kézirattárában lelhetők fel.

Az önálló magyar provincia levéltárát a történeti könyvtárral együtt 1934-ben alapították Gyenis András SJ vezetésével. Megvásárolták Szittyay Dénes és Pompéry Aurél jezsuita történeti tárgyú hagyatékait, Siska István pedig a bécsi levéltárakban gyűjtött további iratmásolatokat. 1949-ben a veszélyes politikai helyzet miatt megsemmisítették a tartományi levéltár személyes vonatkozású iratait, majd a rend 1950. évi betiltása során a további levéltári anyag is nagyrészt elkallódott. A megmaradt iratok összegyűjtése és rendezése 1991-ben kezdődött Lukács László SJ vezetésével.

A jelenlegi levéltár túlnyomó részét a külföldön működő magyar provincia (1950–1989) iratanyaga, egyes rendházak 1950 előtti levéltárainak töredékei, valamint a 20. századi jezsuiták személyes hagyatékai teszik ki. Közülük rendi történészek (Szittyay Dénes, Petruch Antal és Holovics Flórián) hagyatékai a rend 16–18. századi magyarországi történetének számos forrását tartalmazzák másolatban. A levéltár még mindig feldolgozás alatt van, ezért csak részben kutatható. A levéltár anyagát jezsuita rendtörténeti könyvtár egészíti ki.

Contexto cultural e geográfico

Mandatos/Fontes de autoridade

estrutura administrativa

Políticas de gestão e entrada de documentos

Prédios

Acervos documentais

Instrumentos de pesquisa, guias e publicações

Szilas László, Quellen der ungarischen Kirchengeschichte aus ehemaligen Jesuitenarchiven, in Ungarn-Jahrbuch 4(1972) 172-189. – Függelékül: Lukács László, Litterae annuae der österreichischen Provinz (184–188).

Molnár Antal–Mihalik Béla Vilmos, A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2012:1-2, 163-178.

área de acesso

horário de funcionamento

H, K: 10-17
Sz, Cs: 10-18
P: 12-18
Előzetes bejelentkezés minden esetben szükséges!

Condição de acesso e uso

Acessibilidade

área de serviços

serviços de pesquisa

serviços de reprodução

Áreas públicas

Zona do controlo

Identificador da descrição

Identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

Estatuto

Nível de detalhe

Datas de criação, revisão ou eliminação

Bikfalvi Géza, 2004

Línguas e escritas

Script(s)

Fontes

Notas de manutenção

Pontos de acesso

Pontos de acesso

  • Közép-Magyarország (Geographic subregion)
  • Área de transferência

Contacto principal

Horánszky u. 20.
Budapest
HU 1085