Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára

Zone d'identification

Identifiant

JTMRL

Forme autorisée du nom

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára

forme(s) parallèle(s) du nom

  Autre(s) forme(s) du nom

   Type

   • Religieux
   • római katolikus
   • szerzetesi
   • nyilvános magánlevéltár

   Zone du contact

   Type

   Adresse

   Adresse physique

   Horánszky u. 20.

   Localité

   Budapest

   Région

   Nom du pays

   Hongrie

   Code postal

   1085

   Téléphone

   +36 30 012 4071

   Fax

   Courriel

   Note

   Zone de description

   Historique

   A jezsuita rend föloszlatásával 1773-ban az osztrák rendtartomány és magyarországi intézményeinek levéltárai is szétszóródtak. A megmaradt iratok ma elsősorban a Magyar Országos Levéltárban (Acta Jesuitica), az ELTE Egyetemi Könyvtárban (Hevenesi-gyűjtemény), a Pannonhalmi Bencés Főapátság Könyvtárában (Jesuitica, más néven Paintner-gyűjtemény) és a bécsi Österreichische Nationalbibliothek kézirattárában lelhetők fel.

   Az önálló magyar provincia levéltárát a történeti könyvtárral együtt 1934-ben alapították Gyenis András SJ vezetésével. Megvásárolták Szittyay Dénes és Pompéry Aurél jezsuita történeti tárgyú hagyatékait, Siska István pedig a bécsi levéltárakban gyűjtött további iratmásolatokat. 1949-ben a veszélyes politikai helyzet miatt megsemmisítették a tartományi levéltár személyes vonatkozású iratait, majd a rend 1950. évi betiltása során a további levéltári anyag is nagyrészt elkallódott. A megmaradt iratok összegyűjtése és rendezése 1991-ben kezdődött Lukács László SJ vezetésével.

   A jelenlegi levéltár túlnyomó részét a külföldön működő magyar provincia (1950–1989) iratanyaga, egyes rendházak 1950 előtti levéltárainak töredékei, valamint a 20. századi jezsuiták személyes hagyatékai teszik ki. Közülük rendi történészek (Szittyay Dénes, Petruch Antal és Holovics Flórián) hagyatékai a rend 16–18. századi magyarországi történetének számos forrását tartalmazzák másolatban. A levéltár még mindig feldolgozás alatt van, ezért csak részben kutatható. A levéltár anyagát jezsuita rendtörténeti könyvtár egészíti ki.

   Contexte géographique et culturel

   Textes de référence

   Structure administrative

   Gestion des archives courantes et intermédiaires et politiques de collecte

   Bâtiments

   Fonds

   Instruments de recherche, guides et publications

   Szilas László, Quellen der ungarischen Kirchengeschichte aus ehemaligen Jesuitenarchiven, in Ungarn-Jahrbuch 4(1972) 172-189. – Függelékül: Lukács László, Litterae annuae der österreichischen Provinz (184–188).

   Molnár Antal–Mihalik Béla Vilmos, A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2012:1-2, 163-178.

   Zone de l'accès

   Heures d'ouverture

   H-P 10-18
   Téli időszakban K-Cs 10-18
   Előzetes bejelentkezés minden esetben szükséges!

   Conditions d'accès et d'utilisation

   Accessibilité

   Zone des services offerts

   Services d'aide à la recherche

   Services de reproduction

   Espaces publics

   Zone du contrôle

   Identifiant de la description

   Identifiant du service d'archives

   Règles et/ou conventions utilisées

   Statut

   Niveau de détail

   Dates de production, de révision et de suppression

   Bikfalvi Géza, 2004

   Langue(s)

    Écriture(s)

     Sources

     Notes de maintenance

     Mots-clés

     Points d'accès

     • Budapest (Geographic subregion)