Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára

Identificatie

Bestandsidentificatie

JTMRL

Geauthoriseerde naam

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára

Parallelle vormen van de naam

  Aandere naamsvormen

   Soort

   • Religie
   • római katolikus
   • szerzetesi
   • nyilvános magánlevéltár

   Contact

   Soort

   adres

   Adres

   Horánszky u. 20.

   Locality

   Budapest

   Region

   Landnaam

   Hongarije

   Postcode

   1085

   Telefoon

   +36 30 012 4071

   Fax

   E-mail

   Aantekening

   Beschrijving

   Geschiedenis

   A jezsuita rend föloszlatásával 1773-ban az osztrák rendtartomány és magyarországi intézményeinek levéltárai is szétszóródtak. A megmaradt iratok ma elsősorban a Magyar Országos Levéltárban (Acta Jesuitica), az ELTE Egyetemi Könyvtárban (Hevenesi-gyűjtemény), a Pannonhalmi Bencés Főapátság Könyvtárában (Jesuitica, más néven Paintner-gyűjtemény) és a bécsi Österreichische Nationalbibliothek kézirattárában lelhetők fel.

   Az önálló magyar provincia levéltárát a történeti könyvtárral együtt 1934-ben alapították Gyenis András SJ vezetésével. Megvásárolták Szittyay Dénes és Pompéry Aurél jezsuita történeti tárgyú hagyatékait, Siska István pedig a bécsi levéltárakban gyűjtött további iratmásolatokat. 1949-ben a veszélyes politikai helyzet miatt megsemmisítették a tartományi levéltár személyes vonatkozású iratait, majd a rend 1950. évi betiltása során a további levéltári anyag is nagyrészt elkallódott. A megmaradt iratok összegyűjtése és rendezése 1991-ben kezdődött Lukács László SJ vezetésével.

   A jelenlegi levéltár túlnyomó részét a külföldön működő magyar provincia (1950–1989) iratanyaga, egyes rendházak 1950 előtti levéltárainak töredékei, valamint a 20. századi jezsuiták személyes hagyatékai teszik ki. Közülük rendi történészek (Szittyay Dénes, Petruch Antal és Holovics Flórián) hagyatékai a rend 16–18. századi magyarországi történetének számos forrását tartalmazzák másolatban. A levéltár még mindig feldolgozás alatt van, ezért csak részben kutatható. A levéltár anyagát jezsuita rendtörténeti könyvtár egészíti ki.

   Geografische en culturele context

   Mandaat/bronnen van bevoegdheid

   Organisatie structuur

   Records management and collecting policies

   Gebouwen

   Bestanden

   Toegangen, gidsen en publicaties

   Szilas László, Quellen der ungarischen Kirchengeschichte aus ehemaligen Jesuitenarchiven, in Ungarn-Jahrbuch 4(1972) 172-189. – Függelékül: Lukács László, Litterae annuae der österreichischen Provinz (184–188).

   Molnár Antal–Mihalik Béla Vilmos, A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2012:1-2, 163-178.

   Toegang

   Openingstijden

   H-P 10-18
   Téli időszakban K-Cs 10-18
   Előzetes bejelentkezés minden esetben szükséges!

   Raadpleegvoorwaarden en -eisen

   Toegankelijkheid

   dienstverlening

   onderzoeksdienstverlening

   reproduktiedienstverlening

   Publiekruimten

   Beheer

   Identificatie van de beschrijving

   Identificatiecode van de instelling

   Toegepaste regels en/of conventies

   Status

   Niveau van detaillering

   Datering van aanmaak, herziening of verwijdering

   Bikfalvi Géza, 2004

   Taal (talen)

    Schrift(en)

     Bronnen

     Onderhoudsaantekeningen

     Trefwoorden

     Access Points

     • Budapest (Geographic subregion)