Nyomtatási előnézet Bezár

31 találat látható

Levéltári leírás
Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára sorozat
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Esketési anyakönyvek
Esketési anyakönyvek
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Pénztári mellékletek
Pénztári mellékletek
Segédkönyvek és kimutatások
Segédkönyvek és kimutatások
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Másolati könyvek
Másolati könyvek
Kiemelt hagyatéki ügyek
Kiemelt hagyatéki ügyek
Konfirmációs anyakönyvek
Konfirmációs anyakönyvek
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Népmozgalmi adatok
Népmozgalmi adatok
Lelkészi Munkaközösség munkájával kapcsolatos iratok
Lelkészi Munkaközösség munkájával kapcsolatos iratok
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Vegyes anyakönyvek
Vegyes anyakönyvek
Keresztelési anyakönyvek
Keresztelési anyakönyvek
Halotti anyakönyvek
Halotti anyakönyvek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Egyházkormányzati iratok
Egyházkormányzati iratok
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Hitoktatással kapcsolatos iratok
Hitoktatással kapcsolatos iratok
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Lelkészi teológiai dolgozatok
Lelkészi teológiai dolgozatok
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Anyakönyvi mutatók
Anyakönyvi mutatók
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga