Nyomtatási előnézet Bezár

31 találat látható

Levéltári leírás
Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára sorozat
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Vegyes anyakönyvek
Vegyes anyakönyvek
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Segédkönyvek és kimutatások
Segédkönyvek és kimutatások
Pénztári mellékletek
Pénztári mellékletek
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Népmozgalmi adatok
Népmozgalmi adatok
Másolati könyvek
Másolati könyvek
Lelkészi teológiai dolgozatok
Lelkészi teológiai dolgozatok
Lelkészi Munkaközösség munkájával kapcsolatos iratok
Lelkészi Munkaközösség munkájával kapcsolatos iratok
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Konfirmációs anyakönyvek
Konfirmációs anyakönyvek
Kiemelt hagyatéki ügyek
Kiemelt hagyatéki ügyek
Keresztelési anyakönyvek
Keresztelési anyakönyvek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Hitoktatással kapcsolatos iratok
Hitoktatással kapcsolatos iratok
Halotti anyakönyvek
Halotti anyakönyvek
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Esketési anyakönyvek
Esketési anyakönyvek
Egyházkormányzati iratok
Egyházkormányzati iratok
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Anyakönyvi mutatók
Anyakönyvi mutatók
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok