Nyomtatási előnézet Bezár

31 találat látható

Levéltári leírás
Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára sorozat
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Lelkészi teológiai dolgozatok
Lelkészi teológiai dolgozatok
Anyakönyvi mutatók
Anyakönyvi mutatók
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Konfirmációs anyakönyvek
Konfirmációs anyakönyvek
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Kiemelt hagyatéki ügyek
Kiemelt hagyatéki ügyek
Halotti anyakönyvek
Halotti anyakönyvek
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Esketési anyakönyvek
Esketési anyakönyvek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Egyházkormányzati iratok
Egyházkormányzati iratok
Hitoktatással kapcsolatos iratok
Hitoktatással kapcsolatos iratok
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Pénztári mellékletek
Pénztári mellékletek
Segédkönyvek és kimutatások
Segédkönyvek és kimutatások
Másolati könyvek
Másolati könyvek
Lelkészi Munkaközösség munkájával kapcsolatos iratok
Lelkészi Munkaközösség munkájával kapcsolatos iratok
Keresztelési anyakönyvek
Keresztelési anyakönyvek
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Népmozgalmi adatok
Népmozgalmi adatok
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Vegyes anyakönyvek
Vegyes anyakönyvek
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Gyülekezeti jegyzőkönyvek