124 találat látható

Levéltári leírás
Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár
Részletes keresési lehetőségek
Nyomtatási előnézet Megtekintés:

9 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

Bérmálási és szentelési anyakönyvek

Az első egyházmegyei bérmálások 1778-ban Séllyei Nagy Ignác püspök vizitációs körútjához kötődtek, annak önálló anyakönyve nincs.
1779-től azonban a megbérmáltak listáit összegyűjtötték, kötetekbe másolták. A püspöki székvárosban csaknem minden esztendő pünkösdjén volt bérmálás, de nagyobb bérmakörutakra a 20. század első harmadáig csak ritkán vállalkoztak a főpásztorok.
A legelső kötet vége papszentelési anyakönyvként funkcionált.

Acta Ecclesiae Albaregalensis

Az egyházmegye belső életére vonatkozó dokumentumok másolatait tartalmazó kötetsorozat
A No.5060 jelzetű kötet inkább naplószerű, levéltári besorolása a hagyományokon alapul.

Székesfehérvári Egyházmegye

Protocollum Intimatorum

Az első sorozat a kormányszervektől (Helytartótanács, Kamara) érkező rendeleteket és végrehajtásukra vonatkozó iratok másolatait tartalmazza.
A második sorozat ügyviteli segédkönyvnek tekinthető.

Archivum Vetus (Régi levéltár)

Több kötetsorozat indult el: A./ az Acta Ecclesiae Albaregalensis az egyházmegye belső életét meghatározó iratokat; B./ a Protocollum Intimatorum… sorozat a kormányszervektől érkező rendeleteket tartalmazta elsősorban. C./ a harmadik sorozat Milassin Miklós korától a püspöki ténykedésekről a szertartó vezetett úgynevezett funkciós napló.
Vurum József iratkezelési reformja következtében 1816-ban e sorozatok megszakadtak. Az AEA folytatásával 1826-1827-ben kísérleteztek még; a funkciós naplókat pedig 1821-től újra vezették, egészen Pauer János püspök haláláig (1889).

Székesfehérvári Egyházmegye

Anyakönyvi másodpéldányok

Az egyházmegye területén lévő plébániák születési, házassági, halotti és bérmálási anyakönyveiről készült és a püspöki levéltárban elhelyezett másolati példányok.

Perkáta R.K. Plébánia iratai

Különös jelentőségű,. hogy a plébániai levéltárba menekítve vészelte át a kommunizmus éveit a kegyúri család (gróf radványi Győry) 17-19. századi iratanyagának egy része.

Perkáta R.K. Plébánia

1-24 találat a 124 találat közül