3803 találat látható

Levéltári leírás
Részletes keresési lehetőségek
Nyomtatási előnézet Megtekintés:

1 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

Vegyes rajzok és nyomtatványok

Belső szervek orvosi rajzai (1840 körül) – Az aggteleki barlangrendszer alaprajzi vázlata (1830 körül). – A madarászat Debrecenben. Nyomt. cikk, Társalkodó (1846. 01.08).

Mások kéziratai

Körlevél fogalmazványa. – Rómer Flóris OSB: A pozsonyi természettudományos gyűjtemények (1847). – Kruesz Krizosztom OSB: A győri akadámia gyűjteményéről. – Status collectionum naturalium Archi-Coenobii S. Martini ad requisitionem J. Hanák – Csécs...

Kisebb kéziratok

Az állat, növény és ásvány nevek magyarításáról (1848). – Néhány szó Csatáry Ottó Urnak (1845). – Jelentés (fogalmazványtöredék). – Természettörténet. Irta Dr. Peregriny Elek. (bírálat, 19. sz..) – Természetrajzi témájú könyvek jegyzéke. – Javasla...

Természettudományi naplók

1. Természettudományi napló (1839–1841). – 2. Természettudományi napló (1842). – 3. Természettudományi napló (1843). – 4. Természettudományi napló (1844–1846). – 5. Természettudományi napló (1845–1849).

Tanári jegyzetek

Magyar nyelvtudomány. – Vallástani tanterv-vázlatok (Egykorú kéziratok, részben autogr. 8 db. Különb. nagys.). – Vizsgatételek.

Az 1848. évi reformokkal kapcsolatos nyomtatványok és iratok

Az összes ipartanodai hallgatóság kívánatai. Pest, nyomt. (1848.04.09). – Pest város tisztújítására vonatkozólag az 1848dik évi május 22kén tartatott közgyülésen megállapított Rendszabály. Nyomt. (1848.05.22). – Juhász Bálint alpári ref. lelkész l...

Természettudományi könyvek előfizetési felhívásai

Prospectus. Fauna Japonica, per Ph. Fr. de Siebold (1834). – Preis-Verzeichniss vorräthiger Mineralien, Gebirgsarten und Versteinerungen bei A. Krantz & Comp. in Berlin (1842). – Subscriptions-Ankündigung. Flora exsiccata Vindobonensis (Bécs, ...

1-24 találat a 3803 találat közül