fond 082 - Perkáta R.K. Plébánia iratai

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU SzfvPL VII.082

Cím

Perkáta R.K. Plébánia iratai

Dátum(ok)

  • 1623-1984 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

1,95 ifm.

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

(1752-)

Szervtörténet

A korábban ferencesek által pasztorált település plébániáját 1752-ben szervezték meg.

Iratképző neve

Életrajz

1560-ban már nemesi család.
1775-ben kapta meg Győry Ferenc (IV.) a perkátai kastélyt, aki főispáni méltóságot is betöltött.
1785-ben nyert a család grófi címet.
1790-ben bekövetkezett halála után Győry Ferenc (V.) vezette a birtokot, majd Győry László (+1882).
Halála után lányai között osztották szét; a kastély Győry Teréz kapta meg,

A megőrzés története

Részleges rendezése 1996 körül, átfogó rendezése 2015-ben.
Ennek során minimális selejtezés is történt.
2013-ban a frissen bekerült kötetes anyag fertőtlenítve.
Néhány kötet konzerválva, restaurálva: 2015.

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Az 1980-as évek elején, a plébánia eladásakor került a szálas iratanyag a levéltárba.
A plébániai iratanyag tartalmazta P. Horváth Ferenc iratmentése jóvoltából a kegyúri (Győry) család anyagait is, melyek térképei a káptalani levéltár térképei mellé kerültek, és provenienciájának jelölése nélkül írta le őket Dóka Klára (1990).
2010-ben Szabó Lajos kutatónk a kegyúri családi iratokat egészítette ki adományával.
2013-ban a kötetes állomány, rendkívül rossz állapotban.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Különös jelentőségű,. hogy a plébániai levéltárba menekítve vészelte át a kommunizmus éveit a kegyúri család (gróf radványi Győry) 17-19. századi iratanyagának egy része.

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek