17 találat látható

Levéltári leírás
Digitális objektumokkal
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Acta Ecclesiae Albaregalensis
Acta Ecclesiae Albaregalensis
Főesperesi és esperesi levéltárak
Főesperesi és esperesi levéltárak
Fehérvári espereskerület iratai
Fehérvári espereskerület iratai
Acta Ecclesiae Albaregalensis
Acta Ecclesiae Albaregalensis
Canisa Egerváry p01
Canisa Egerváry p01
Besztercei rendház és templom (tervrajz)
Besztercei rendház és templom (tervrajz)
Protocollum Intimatorum
Protocollum Intimatorum
Extractum Intimatorum
Extractum Intimatorum
Protocollum Functionum Episcopalium
Protocollum Functionum Episcopalium
Keresztelési, házassági és halotti anyakönyvi másodpéldányok
Keresztelési, házassági és halotti anyakönyvi másodpéldányok
Bérmálási és szentelési anyakönyvek
Bérmálási és szentelési anyakönyvek
Canisa Egerváry p01
Canisa Egerváry p01
Canisa Egerváry p01
Canisa Egerváry p01
Acta Episcopalia ab anno...
Acta Episcopalia ab anno...
Canisa Egerváry p01
Canisa Egerváry p01
Canisa Egerváry p01
Canisa Egerváry p01
Canisa Egerváry p01
Canisa Egerváry p01