22 találat látható

Levéltári leírás
Acta Ecclesiae Albaregalensis
Acta Ecclesiae Albaregalensis
Acta Ecclesiae Albaregalensis
Acta Ecclesiae Albaregalensis
Acta Episcopalia ab anno...
Acta Episcopalia ab anno...
Állandó Bizottság ülése
Állandó Bizottság ülése
Általános levelezés és iratok
Általános levelezés és iratok
Az irgalmas nővérek esztergomi iskolájának osztályairól készült fényképek albuma
Az irgalmas nővérek esztergomi iskolájának osztályairól készült fényképek albuma
Bérmálási és szentelési anyakönyvek
Bérmálási és szentelési anyakönyvek
Besztercei rendház és templom (tervrajz)
Besztercei rendház és templom (tervrajz)
Dombóvári krónika
Dombóvári krónika
Extractum Intimatorum
Extractum Intimatorum
Fehérvári espereskerület iratai
Fehérvári espereskerület iratai
Főesperesi és esperesi levéltárak
Főesperesi és esperesi levéltárak
Iratok
Iratok
Iratok
Iratok
Iskolai csoportképek az óbudai Szent Lujza Intézetből
Iskolai csoportképek az óbudai Szent Lujza Intézetből
Keresztelési, házassági és halotti anyakönyvi másodpéldányok
Keresztelési, házassági és halotti anyakönyvi másodpéldányok
MRK szabályzatainak megalkotására és jóváhagyására vonatkozó iratok
MRK szabályzatainak megalkotására és jóváhagyására vonatkozó iratok
Protocollum Functionum Episcopalium
Protocollum Functionum Episcopalium
Protocollum Intimatorum
Protocollum Intimatorum
Rajzok
Rajzok
Serédi Jusztinián látogatása a Szent Erzsébetről nevezett betegápoló nővéreknél (6): csoportkép
Serédi Jusztinián látogatása a Szent Erzsébetről nevezett betegápoló nővéreknél (6): csoportkép
Tervrajzok
Tervrajzok