sorozat A - Keresztelési, házassági és halotti anyakönyvi másodpéldányok

Original Digitális objektum not accessible

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU SzfvPL I.6.A

Cím

Keresztelési, házassági és halotti anyakönyvi másodpéldányok

Dátum(ok)

  • 1816-1828, 1895- (keletkezése)

Leírási szint

sorozat

Terjedelem, adathordozók

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

1816-ban rendelte el Vurum József püspök, hogy a plébániák tárgyévi anyakönyvi bejegyzéseikről másodpéldányokat készítsenek.
1816-1822 közt az állomány csaknem teljes;
1823-1828 közt töredékesen maradt fenn.
(1827-től 1895-ig a másodpéldányokat a korabeli törvények szerint a vármegyék gyűjtötték be, ma a területileg illetékes megyei ill. városi levéltárakban találhatóak.)

  1. október 1-jétől ismét az egyházmegye gyűjti a másodpéldányokat.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Bár betű szerint nem vonatkozik az egyházi levéltárakra, az anyakönyvek kutatása terén irányadónak tekintjük a 2010. évi I. törvény 93A.§-ban foglaltakat.

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Megjegyzés

Első 104 kötete (1816-1822; 1895-1919) digitalizált, és online kutatható a www.szfvpl.hu oldalon keresztül.
Az 1944-1945-ből származó halotti anyakönyvek tartalma hozzáférhető a www.matricula.hu oldalon.

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Digitális objektum (Mester) jogi státusz adatcsoport

Digitális objektum (Referencia) jogi státusz adatcsoport

Digitális objektum (Bélyegkép) jogi státusz adatcsoport

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek