10 találat látható

Levéltári leírás
Acta Ecclesiae Albaregalensis
Acta Ecclesiae Albaregalensis
Acta Ecclesiae Albaregalensis
Acta Ecclesiae Albaregalensis
Acta Episcopalia ab anno...
Acta Episcopalia ab anno...
Bérmálási és szentelési anyakönyvek
Bérmálási és szentelési anyakönyvek
Extractum Intimatorum
Extractum Intimatorum
Fehérvári espereskerület iratai
Fehérvári espereskerület iratai
Főesperesi és esperesi levéltárak
Főesperesi és esperesi levéltárak
Keresztelési, házassági és halotti anyakönyvi másodpéldányok
Keresztelési, házassági és halotti anyakönyvi másodpéldányok
Protocollum Functionum Episcopalium
Protocollum Functionum Episcopalium
Protocollum Intimatorum
Protocollum Intimatorum