Nyomtatási előnézet Bezár

1617 találat látható

Levéltári leírás
Evangélikus Országos Levéltár
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

A Veres Pálné Intézet szervezése

• Raffay püspök levelezése Rudnay Józsefné szül. Veres Szilárdával, 1920, 1923, 1924, 1925, 1926
• A Veres Pálné Intézet szervezeti szabályzata
• Tanterv
• Az intézet alapításának története

A zsinat bizottságai

NYOLCADIK DOBOZ

 1. sz. Szerkesztő Bizottság, 1991-1997, 1 csomó
  Törvények, javaslatok

KILENCEDIK DOBOZ

 1. sz. Szerkesztő Bizottság, 1997-1999. év
  Jogi Bizottság, 1991-1995. év, 1 csomó

2.sz. Teológiai Bizottság, 1992. év

3.sz. Struktúra (modell) Bizottság, 1991-1992., 1992-1995., 1997. év

4.sz Gazdasági Bizottság, 1991-1992., 1995., 1998-1999. év

6.sz. Oktatási és Nevelési Bizottság, 1991-1993., 1998. év

TIZEDIK DOBOZ

 1. sz. Egyházi szolgálat Bizottság: 1998-1999. év

 2. sz. Missziói Bizottság, 1992-1995. év

 3. sz. Diakoniai Bizottság, 1992-1993. év

 4. sz. Ügyrendi Bizottság, 1991-1997. év

Számozás nélküli bizottságok:

 • Etikai Bizottság: 1992. év
 • Szociáletikai Bizottság: 1993-1994. év
 • Politikai szereplés – Ad Hoc Bizottság: 1994. , 1998. év

A zsinat elnöksége

7.doboz
A zsinat elnökségének iratai: 1991-1997, 1 csomó
I. ülésszak elnökségi ülései, 1 csomó

8.doboz
A zsinat elnökségének iratai:1998-1999. 2 csomó
II. ülésszak ülései: 1998. év, 1999.év, a továbbiak hiányoznak

Beadványok a zsinat Elnökségének: 1991-1994., 1 csomó
Egyházi személyek (a Magyarországi Evangélikus Egyház tisztségviselői, zsinati tagok, lelkészek, egyháztagok) és szervezetek (pl. Ordass Lajos Baráti Kör) nyilatkozatai. javaslatai stb.

A zsinat előkészítése

 1. doboz:
  Néhány írás a zsinatról (másolat)
  Dr. Reuss András önéletrajza

A zsinat előkészítése: 1989-1991.
I. Előzmények: 1989-1991
II. Zsinatelőkészítő Bizottság megbeszélései: 1990-1991.
III. Az MEE zsinati küldötteinek nyilatkozatai (tervezetek): 1991
IV. Zsinati Törvény tervezetek
V. Zsinati ügyrend
VI. Teológiai Akadémia
VI. Tárgyalási sorrend tervezet az 1991. jún. 8-9-i zsinat megnyitásáról
VIII. Zsinat előkészítése: 1990 (33 db számozott hozzászólás és javaslat)
IX.LMK jegyzőkönyvek: 1989 (16 db számozott jkv.)
X. Az Északi egyházkerület LMK jegyzőkönyvei: 1990 (4-16 számmal ellátott jkv. és javaslat - hiányos számok)
XI. A Déli Egyházkerület LMK jegyzőkönyvei: 1990 (16-33 számmal ellátott jkv. és javaslat, köztük Harmati Béla püspök javaslatai)

 1. doboz:
  A zsinat előkészítő csoportjainak iratai: 1991, 1992.

Részletes jegyzék:
A zsinat I. előkészítő csoportjának iratai: 1991
-Jankovits Béla: Egyházunk lélekszámának alakulása 1940-től, 2 pld. 18 old.
-Jankovits Béla: Egyházunk területi rendezésével kapcsolatban beérkezett javaslatok, 10 old. + térképek
-Az egyház területi rendezése -javaslatok
-Egyházi bíráskodás
-egyéb javaslatok, 1991 május

A zsinat II. előkészítő csoportjának iratai: 1991
Tagjai: dr. Boleratzky Lóránd, Csizmadia Sándor, Kertész Géza, dr. Luthár Jenő, dr. Okolicsányi Pál, Schulek Mátyás, Thurnay Béla, ifj. Zászkaliczky Pál, dr. Zsigmondy Árpád

 • A Magyarországi Evangélikus Egyház tanácskozási és ügyrendje – tervezet
 • Egyháztagság
 • Állásfoglalás az egyházi iskolákról

A zsinat III. előkészítő csoportjának iratai: 1991

 • Zsinati törvények - javaslatok
  A zsinatra, egyházi törvényekre érkezett javaslatok tartalomjegyzéke, 1991. júl. 25. 2 pld. 6 old.

A zsinat I. ülésszaka és ülései

MÁSODIK DOBOZ:

 1. ülés: 1991. jún. 8-9.
  • Újságcikkek a zsinatról
  • Meghívó,
  • Napirend,
  • Nyilatkozat a zsinatról,
  • Jegyzetek,
  • Javaslatok
  • A Zsinat tagjai: 1991. jún. 8-9. (névsor)

Előkészület a 2. ülésre

 • Meghívók
 • Jegyzetek megbeszéléseken: 1991.jún.12.- 1991. aug. 22.
 • dr. Reuss András levelezése: Dr. Andorka Rudolf, dr. Boleratzky Lóránd, dr. Sólyom Jenő, Zászkaliczky Péter, ifj. Zászkaliczky Pál. dr. Cserháti Péter
 • 2 db önéletrajz: dr. Andorka Rudolf és dr. Reuss András
 1. ülés: 1991. aug. 23-24.
  • A 2. ülés napirendje
  • Jegyzetek az üléseken
  • A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) zsinatának nyilatkozata, 1991. aug. 23-24.
  • Az MEE zsinatának tanácskozási és ügyrendje, 2 pld.

Előkészület a 3. ülésre

 • Levelezés: Cserháti Péter, Koczor Miklós, id. Kendeh György
 • Jegyzet a zsinati elnökség 1991. szept. 27-i ülésén
 • Javaslatok
 • Újságcikkek
 1. ülés: 1991. nov. 23-24.
  • Napirendje
  • A zsinati küldöttek bemutatkozása (névsor, adatok)
  • Jegyzet a3. zsinat ülésén
  • Nyilatkozat, 1991. nov.

Előkészület a 4. ülésre: 1991 ősz – 1992. febr.

 • Jegyzet az elnökségi ülésen: 1992. jan. 17.
 • Meghívó a 4. ülésre
 • Levelek: dr. Herényi István, dr. Luthár Jenő
 • Dr. Sólyom Jenő levele és indítványai a zsinatnak
 • Kommentár az MEE nyilatkozatához. A szerző ismeretlen fiatal lelkész. (sine dato)
 • Ittzés Gábor lemondása + válasz
 • Fabiny Tamás levele, 3 válasz
 • Újságcikkek
 1. ülés: 1992. febr. 7-8.
  • Napirend
  • Javaslatok
  • Jegyzetek

Előkészület a zsinat 5. ülésére: 1992 tavasz

 • Jegyzet
 1. ülés: 1992. jún. 26-28.
  • Jegyzet
  • Napirend + levelezés
  • Módosító javaslat az ügyrendről
  • A Budapest-Fasori Gimnázium tantestületének tiltakozása

Előkészület a zsinat 6. ülésére

 • Jegyzet
 1. ülés: 1992. aug. 28-30.
  • Napirend
  • Jegyzet
  • Javaslatok
  • Dr. Sólyom Jenő előterjesztése az egyházi iskolák zsinati képviseletéről

HARMADIK DOBOZ (A zsinat ülései: 1993, 1994, 1995)

Előkészület a zsinat 7. ülésére
Jegyzet: Az Oktatási bizottság ülése Győrben

 1. ülés. 1993. jan. 8-9.
  • Napirend
  • Jegyzetek

Előkészület a 8. ülésre

 • Lemondások a zsinati tagságról: dr. Boleratzky Lóránd, dr. Okolicsányi Pál
 1. ülés: 1993. febr. 20-21.

  • Napirend
  • Jegyzetek
  • Törvényjavaslatok
 2. ülés: 1993.jún. 25-27.

  • Napirend
  • Jegyzetek
  • Javaslatok
  • Dr. Hafenscher Károly: Kiegészítés a T. Bizottság elnöke hozzászólásához
  • A Budapest-Fasori Ev. Gimnázium igazgatójával kapcsolatos beadványok
  • Egyházi szolgálat és más törvényekre javaslatok
 3. ülés: 1993. okt. 8-10.

  • Napirend
  • Jegyzetek
  • Javaslatok
  • Dr. Hafenscher Károly: Jelentés a 2. sz. Teológiai Bizottság munkájáról
 4. ülés: 1994. jan. 7-8.

  • Napirend
  • dr. Reuss András: A 11. ülés megnyitója,2 old.
  • Napirend előtti felszólalás
  • Jegyzetek
  • Javaslatok
  • Levelezés
 5. ülés: 1994. febr. 26-27.

  • Napirend
  • Javaslatok
  • Iskolák küldötteinek választása (benne: több önéletrajz!)
 6. ülés: 1994. júl. 24-26.

  • Napirend
  • Levelezés
  • Dr. Sólyom Jenő lemondása a zsinat alelnöki tisztéről
  • A Zsinat Elnöksége a zsinatról
 7. ülés: 1994. okt. 7-9.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • A Zsinat és az Ordass Lajos Baráti Kör (OLBK) találkozója, 1994. szept. 22.
  • Javaslatok
 8. ülés: 1995. jan. 7-8.

  • Napirend
  • Boros Lajos lelkész lemondása a zsinati tagságról
  • Elnökségi beszámoló Sólyom Jenő levelének megtárgyalásáról
  • Javaslatok
 9. ülés: 1995. febr. 24-26.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Zászkaliczky Pál lemondása a 8. sz. Bizottság elnöki tisztéről
  • Javaslatok
  • A Cseh-Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Alkotmánya, 1991, 4 old.
 10. ülés: 1995. jún. 23-25.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Javaslatok
 11. ülés: 1995. okt. 13-15.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Javaslatok
 12. ülés: 1995. nov. 3-4.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • A MEE adatai (1995)
  • Javaslatok

NEGYEDIK DOBOZ (A zsinat ülései: 1996, 1997)

 1. ülés: 1996. jan.12-14.

  • Napirend
  • Levelezés
  • Javaslatok
 2. ülés: 1996. febr. 23-24.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Levelezés
  • Javaslatok
 3. ülés: 1996. jún. 28-30.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Elnökségi ülés
  • Levelezés, benne lemondások: Zászkaliczky Péter, Zászkaliczky Pál, dr. Horváth István Bp., Horváthné dr. Molnár Lívia Győr,
  • Javaslatok
 4. ülés: 1996. okt. 11-13.

  • Napirend
  • Levelezés
  • Elnökségi ülés
  • A 23. zsinati ülés hivatalos zsinati tagjai (névsor)
  • Javaslatok
 5. ülés: 1997. jan. 17-18.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Levelezés: Kelet-Békési Egyházmegye levele a zsinatnak és az OLBK-nak + válasz
  • Javaslatok
 6. ülés: 1997. febr. 21-23.

  • Napirend
  • Levelezés: benne dr. Sólyom Jenő több levele + válasz
  • Jegyzet
  • Javaslatok
 7. ülés: 1997. ápr. 25-27.

  • Napirend
  • Levelezés: benne dr. Sólyom Jenő több levele + válasz
  • Jegyzet
  • Javaslatok
 8. ülés: 1997. május 30-31.

  • Napirend – záró istentisztelet
  • Levelezés
  • Elnökségi ülés: 1997. máj. 21.
  • Jegyzőkönyv a 27. ülésen
  • Javaslatok
 9. ülés: 1997. június 21. – záró ülés

  • Levelezés
  • Jegyzőkönyv a 28. ülésen
  • A záró ülés hivatalosa (névsor)

A zsinat II. ülésszaka és ülései

 1. ülés: 1998. febr. 28 – alakuló ülés
  • Napirend
  • Levelezés: benne dr. Sólyom Jenő levei: 1997. okt. 2., 1998. febr. 24.
  • Jegyzet
  • Javaslatok
  • Dr. Reuss András megbízása zsinati tagsággal (Evangélikus Hittudományi Egyetem), 1997. dec. 1.
  • Újságcikk: Sólyom Jenő: Milyen feladatok várnak a következő zsinatra?, Lelkipásztor 1997/11. 419-421. o.

1/B. ülés 1998. márc. 14. – az alakuló ülés folytatása

 • Napirend
 • Levelezés
 • Javaslatok
 1. ülés: 1998. máj. 23.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • A Zsinat 2. ülésének névsora
  • Levelezés
 2. ülés: 1998. szept. 25-27.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Levelezés
  • Javaslatok
 3. ülés: 1999. jan. 8-9.

  • Napirend
  • Napirend előtti felszólalás a zsinaton: dr. Reuss András, 1999. jan. 8.
  • Jegyzet
  • A zsinat határozatai: 1998. febr. 28-szept. 27.
  • Zsinati Híradó: 1998. nov. 10.
  • Levelezés: Görög Tibor, Molnár Gyula, dr. Cserháti Péter, Zsigmondy Árpád, Koczor Tamás, Laborczi Géza, Jakobinyi Sándor, Lackner Pál
  • Javaslatok
 4. ülés: 1999. márc. 12-13.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Az 5. ülés névsora
  • Levelezés: Sólyom Jenő, dr. Lampért Gyula
  • Javaslatok
 5. ülés: 1999. máj. 28-29.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • A Zsinat Elnökségének iratai
  • Levelezés: Sólyom Jenő, Káposzta Lajos
  • Javaslatok
 6. ülés: 1999. okt. 1-2.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Nyilatkozat a zsinaton: 1999. okt. 2.
  • Levelezés: Magyar László
  • Javaslatok
  • Sajtó
  • Nyilatkozat : Katolikus és evangélikus egyházi kiátkozások visszavonása, Augsburg, 1999. okt. 31.
 7. ülés: 2000. febr. 25-26.

  • Napirend
  • Levelezés
  • Javaslatok
 8. ülés: 2000. márc. 31-ápr. 1.

  • Napirend
  • Levelezés

12.ülés: 2000. szept. 15-16.

 • Javaslatok
 1. ülés: 2000. nov. 17-18.

  • Napirend
  • Levelezés
  • A Magyarországi Evangélikus Egyház Törvényei, 2000. nov.
  • A Zsinat tagjainak névsora: 19998. febr. 28.-2000. dec. 31.
 2. ülés: 2001. febr. 3. – ünnepélyes záró ülés

  • Néhány irat

A zsinat jegyzőkönyvei

 1. doboz
  Zsinati jegyzőkönyvek: I. ülésszak: 1991-1995.

Jegyzőkönyvek: 1-8. ülés, 1 csomó

 1. ülés: 1991. VI. 8-9. nyitó
 2. ülés: 1991. VIII. 23-24.
 3. ülés: 1991. XI. 23-24.
 4. ülés: 1992. II. 7-8.
 5. ülés: 1992. VI.26-28.
 6. ülés: 1992. VIII. 28-30.
 7. ülés: 1993. I. 8-9.
 8. ülés: 1993. II. 20-21.

Jegyzőkönyvek: 9-16. ülés, 1 csomó

 1. ülés: 1993. VI. 25-27.
 2. ülés: 1993. X. 8-10.
 3. ülés: 1994. I. 7-8.
 4. ülés: 1994. II. 26-27.
 5. ülés: 1994. VI. 24-26.
 6. ülés: 1994. X. 7-9.
 7. ülés: 1995. I. 7-8.
 8. ülés: 1995. II. 24-26.

7.doboz
Jegyzőkönyvek: 17-28. ülés, 1 csomó

 1. ülés: 1995. VI. 23-25.
 2. ülés: 1995. X. 13-15.
 3. ülés: 1995. XI. 3-4.
 4. ülés: 1996. I. 12-14.
 5. ülés: 1996. II. 23-14.
 6. ülés: 1996. VI. 28-30.
 7. ülés: 1996. X. 11-13.
 8. ülés: 1997. I. 17-18.
 9. ülés: 1997. II. 21-23.
 10. ülés: 1997. IV. 25-27.
 11. ülés: 1997. V. 30-31.
 12. ülés: 1997. VI. 21. záró

Jegyzőkönyvek: II. ülésszak: 1-12. ülés, 1 csomó

 1. ülés: 1998. II. 28. – alakuló
 2. ülés: 1998. V. 23.
 3. ülés: 1998. IX. 25-27.
 4. ülés: 1999. I. 8-9.
 5. ülés: 1999. III. 12-13.
 6. ülés: 1999. V. 28-29.
 7. ülés: hiányzik
 8. ülés: 1999. XII. 10-11.
 9. ülés: hiányzik
 10. ülés: hiányzik
 11. ülés: hiányzik
  12.ülés: 2000. IX. 15-16.

Abaújszántói Evangélikus Egyházközség levéltára

A fondban az Abaújszántói gyülekezet iratanyaga kutatható, az anyakönyvek kivételével, mivel azok nem kerültek beszállításra. Ezt kiegészíti a tállyai-abaújszántói társult egyházközség első néhány évének (1968-1970) iratanyaga. A rendezés során tematikus csoportokat alakítottunk ki (pl.: jegyzőkönyvek, iktatókönyvek, iktatott iratok). A gyászjelentéseket kiemeltük és áthelyeztük a gyászjelentés-gyűjteménybe.

 1. doboz: Jegyzőkönyvek 1-3. (1846/1853-1906, 1933-1965)
 2. doboz: Iktatókönyvek 4-7. (1890-1965)
 3. doboz: Pénztárkönyvek 8-13. (1804-1952)
 4. doboz: Pénztárkönyvek 14. (1837-1888)
  Postakönyvek 15-17. (1890-1965)
 5. doboz: Egyéb kötetek 18-30. (1889-1947)
  Lelkészi szolgálati naplók, 1928-1944
 6. doboz: Iktatott iratok 31-37. (1890-1926)
 7. doboz: Iktatott iratok 38-41. (1927-1930)
 8. doboz: Iktatott iratok 42-45. (1932-1935)
 9. doboz: Iktatott iratok 46-48. (1936-1938)
 10. doboz: Iktatott iratok 49-51. (1939-1941)
 11. doboz: Iktatott iratok 52-57. (1942-1947)
 12. doboz: Iktatott iratok 58-62. (1948-1956)
 13. doboz: Iktatott iratok 63-65. (1957-1959)
 14. doboz: Iktatott iratok 66-71. (1960-1965)
 15. doboz: Vegyes iratok 72-77. (1848-1949)
 16. doboz: Vegyes iratok 78-80. (1950-1968)
 17. doboz: Lelkészi jelentések (1927-1929; 1931-1943)
  Gazdasági iratok 82-83. (1874-1960)
  Melioráció 84. (1948-1954)
 18. doboz: Imádságok, prédikációk (1938.; 1940.; 1952-1956), előadások
  Zárszámadások (1939-1949)
  Az Abaújszántói Evangélikus Egyház perselykönyve 1945. évtől (1945-1948)
  Kisnyomtatványok
  Folyóiratok
  Igazolványok, okmányok
  Életrajzok
  Kották
  Gyülekezettörténet
  Anyakönyvi kivonatok
  Fotó negatívok
  Solti Károly lelkészi szolgálati naplója (1959-1967)
  Gyászjelentések
  Szerződések (1916-1947)
  Tervrajzok (1921; 1924)
 19. doboz: Nyugták, számlák
 20. doboz: Hernádbűdi iratok (1948-1952)
  Tállyai iratok (1968-1970)
  Monoki fiókegyházközség zárszámadása, költségvetése, vagyonmérlege (1951-1952)
  Fancsali iratok (1938)
  Abaújszántói Ev. Egyházközség ellenőrzési naplója (1926-1933)
  Erdőbényei leánygyülekezet számadáskönyve (1865-1899)

Abaújszántói evangélikus egyházközség

1-50 találat a 1617 találat közül