rész 01 - A zsinat előkészítése

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU EOL II.C.01.B.01

Cím

A zsinat előkészítése

Dátum(ok)

 • 1989 - 1992 (keletkezése)

Leírási szint

rész

Terjedelem, adathordozók

2 doboz (1-2. doboz, a 2. doboz csak részben)

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

 1. doboz:
  Néhány írás a zsinatról (másolat)
  Dr. Reuss András önéletrajza

A zsinat előkészítése: 1989-1991.
I. Előzmények: 1989-1991
II. Zsinatelőkészítő Bizottság megbeszélései: 1990-1991.
III. Az MEE zsinati küldötteinek nyilatkozatai (tervezetek): 1991
IV. Zsinati Törvény tervezetek
V. Zsinati ügyrend
VI. Teológiai Akadémia
VI. Tárgyalási sorrend tervezet az 1991. jún. 8-9-i zsinat megnyitásáról
VIII. Zsinat előkészítése: 1990 (33 db számozott hozzászólás és javaslat)
IX.LMK jegyzőkönyvek: 1989 (16 db számozott jkv.)
X. Az Északi egyházkerület LMK jegyzőkönyvei: 1990 (4-16 számmal ellátott jkv. és javaslat - hiányos számok)
XI. A Déli Egyházkerület LMK jegyzőkönyvei: 1990 (16-33 számmal ellátott jkv. és javaslat, köztük Harmati Béla püspök javaslatai)

 1. doboz:
  A zsinat előkészítő csoportjainak iratai: 1991, 1992.

Részletes jegyzék:
A zsinat I. előkészítő csoportjának iratai: 1991
-Jankovits Béla: Egyházunk lélekszámának alakulása 1940-től, 2 pld. 18 old.
-Jankovits Béla: Egyházunk területi rendezésével kapcsolatban beérkezett javaslatok, 10 old. + térképek
-Az egyház területi rendezése -javaslatok
-Egyházi bíráskodás
-egyéb javaslatok, 1991 május

A zsinat II. előkészítő csoportjának iratai: 1991
Tagjai: dr. Boleratzky Lóránd, Csizmadia Sándor, Kertész Géza, dr. Luthár Jenő, dr. Okolicsányi Pál, Schulek Mátyás, Thurnay Béla, ifj. Zászkaliczky Pál, dr. Zsigmondy Árpád

 • A Magyarországi Evangélikus Egyház tanácskozási és ügyrendje – tervezet
 • Egyháztagság
 • Állásfoglalás az egyházi iskolákról

A zsinat III. előkészítő csoportjának iratai: 1991

 • Zsinati törvények - javaslatok
  A zsinatra, egyházi törvényekre érkezett javaslatok tartalomjegyzéke, 1991. júl. 25. 2 pld. 6 old.

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek