rész 02.a - A zsinat I. ülésszaka és ülései

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU EOL II.C.01.B.02.a

Cím

A zsinat I. ülésszaka és ülései

Dátum(ok)

 • 1991 - 1997 (keletkezése)

Leírási szint

rész

Terjedelem, adathordozók

3 doboz (2-4. doboz, a 2. doboz csak részben)

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

MÁSODIK DOBOZ:

 1. ülés: 1991. jún. 8-9.
  • Újságcikkek a zsinatról
  • Meghívó,
  • Napirend,
  • Nyilatkozat a zsinatról,
  • Jegyzetek,
  • Javaslatok
  • A Zsinat tagjai: 1991. jún. 8-9. (névsor)

Előkészület a 2. ülésre

 • Meghívók
 • Jegyzetek megbeszéléseken: 1991.jún.12.- 1991. aug. 22.
 • dr. Reuss András levelezése: Dr. Andorka Rudolf, dr. Boleratzky Lóránd, dr. Sólyom Jenő, Zászkaliczky Péter, ifj. Zászkaliczky Pál. dr. Cserháti Péter
 • 2 db önéletrajz: dr. Andorka Rudolf és dr. Reuss András
 1. ülés: 1991. aug. 23-24.
  • A 2. ülés napirendje
  • Jegyzetek az üléseken
  • A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) zsinatának nyilatkozata, 1991. aug. 23-24.
  • Az MEE zsinatának tanácskozási és ügyrendje, 2 pld.

Előkészület a 3. ülésre

 • Levelezés: Cserháti Péter, Koczor Miklós, id. Kendeh György
 • Jegyzet a zsinati elnökség 1991. szept. 27-i ülésén
 • Javaslatok
 • Újságcikkek
 1. ülés: 1991. nov. 23-24.
  • Napirendje
  • A zsinati küldöttek bemutatkozása (névsor, adatok)
  • Jegyzet a3. zsinat ülésén
  • Nyilatkozat, 1991. nov.

Előkészület a 4. ülésre: 1991 ősz – 1992. febr.

 • Jegyzet az elnökségi ülésen: 1992. jan. 17.
 • Meghívó a 4. ülésre
 • Levelek: dr. Herényi István, dr. Luthár Jenő
 • Dr. Sólyom Jenő levele és indítványai a zsinatnak
 • Kommentár az MEE nyilatkozatához. A szerző ismeretlen fiatal lelkész. (sine dato)
 • Ittzés Gábor lemondása + válasz
 • Fabiny Tamás levele, 3 válasz
 • Újságcikkek
 1. ülés: 1992. febr. 7-8.
  • Napirend
  • Javaslatok
  • Jegyzetek

Előkészület a zsinat 5. ülésére: 1992 tavasz

 • Jegyzet
 1. ülés: 1992. jún. 26-28.
  • Jegyzet
  • Napirend + levelezés
  • Módosító javaslat az ügyrendről
  • A Budapest-Fasori Gimnázium tantestületének tiltakozása

Előkészület a zsinat 6. ülésére

 • Jegyzet
 1. ülés: 1992. aug. 28-30.
  • Napirend
  • Jegyzet
  • Javaslatok
  • Dr. Sólyom Jenő előterjesztése az egyházi iskolák zsinati képviseletéről

HARMADIK DOBOZ (A zsinat ülései: 1993, 1994, 1995)

Előkészület a zsinat 7. ülésére
Jegyzet: Az Oktatási bizottság ülése Győrben

 1. ülés. 1993. jan. 8-9.
  • Napirend
  • Jegyzetek

Előkészület a 8. ülésre

 • Lemondások a zsinati tagságról: dr. Boleratzky Lóránd, dr. Okolicsányi Pál
 1. ülés: 1993. febr. 20-21.

  • Napirend
  • Jegyzetek
  • Törvényjavaslatok
 2. ülés: 1993.jún. 25-27.

  • Napirend
  • Jegyzetek
  • Javaslatok
  • Dr. Hafenscher Károly: Kiegészítés a T. Bizottság elnöke hozzászólásához
  • A Budapest-Fasori Ev. Gimnázium igazgatójával kapcsolatos beadványok
  • Egyházi szolgálat és más törvényekre javaslatok
 3. ülés: 1993. okt. 8-10.

  • Napirend
  • Jegyzetek
  • Javaslatok
  • Dr. Hafenscher Károly: Jelentés a 2. sz. Teológiai Bizottság munkájáról
 4. ülés: 1994. jan. 7-8.

  • Napirend
  • dr. Reuss András: A 11. ülés megnyitója,2 old.
  • Napirend előtti felszólalás
  • Jegyzetek
  • Javaslatok
  • Levelezés
 5. ülés: 1994. febr. 26-27.

  • Napirend
  • Javaslatok
  • Iskolák küldötteinek választása (benne: több önéletrajz!)
 6. ülés: 1994. júl. 24-26.

  • Napirend
  • Levelezés
  • Dr. Sólyom Jenő lemondása a zsinat alelnöki tisztéről
  • A Zsinat Elnöksége a zsinatról
 7. ülés: 1994. okt. 7-9.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • A Zsinat és az Ordass Lajos Baráti Kör (OLBK) találkozója, 1994. szept. 22.
  • Javaslatok
 8. ülés: 1995. jan. 7-8.

  • Napirend
  • Boros Lajos lelkész lemondása a zsinati tagságról
  • Elnökségi beszámoló Sólyom Jenő levelének megtárgyalásáról
  • Javaslatok
 9. ülés: 1995. febr. 24-26.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Zászkaliczky Pál lemondása a 8. sz. Bizottság elnöki tisztéről
  • Javaslatok
  • A Cseh-Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Alkotmánya, 1991, 4 old.
 10. ülés: 1995. jún. 23-25.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Javaslatok
 11. ülés: 1995. okt. 13-15.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Javaslatok
 12. ülés: 1995. nov. 3-4.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • A MEE adatai (1995)
  • Javaslatok

NEGYEDIK DOBOZ (A zsinat ülései: 1996, 1997)

 1. ülés: 1996. jan.12-14.

  • Napirend
  • Levelezés
  • Javaslatok
 2. ülés: 1996. febr. 23-24.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Levelezés
  • Javaslatok
 3. ülés: 1996. jún. 28-30.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Elnökségi ülés
  • Levelezés, benne lemondások: Zászkaliczky Péter, Zászkaliczky Pál, dr. Horváth István Bp., Horváthné dr. Molnár Lívia Győr,
  • Javaslatok
 4. ülés: 1996. okt. 11-13.

  • Napirend
  • Levelezés
  • Elnökségi ülés
  • A 23. zsinati ülés hivatalos zsinati tagjai (névsor)
  • Javaslatok
 5. ülés: 1997. jan. 17-18.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Levelezés: Kelet-Békési Egyházmegye levele a zsinatnak és az OLBK-nak + válasz
  • Javaslatok
 6. ülés: 1997. febr. 21-23.

  • Napirend
  • Levelezés: benne dr. Sólyom Jenő több levele + válasz
  • Jegyzet
  • Javaslatok
 7. ülés: 1997. ápr. 25-27.

  • Napirend
  • Levelezés: benne dr. Sólyom Jenő több levele + válasz
  • Jegyzet
  • Javaslatok
 8. ülés: 1997. május 30-31.

  • Napirend – záró istentisztelet
  • Levelezés
  • Elnökségi ülés: 1997. máj. 21.
  • Jegyzőkönyv a 27. ülésen
  • Javaslatok
 9. ülés: 1997. június 21. – záró ülés

  • Levelezés
  • Jegyzőkönyv a 28. ülésen
  • A záró ülés hivatalosa (névsor)

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek