Pécsi Egyházmegyei Levéltár

Zona de identificação

Identificador

PEL

Forma autorizada do nome

Pécsi Egyházmegyei Levéltár

Forma(s) paralela(s) de nome

  Outra(s) forma(s) de nome

   Tipo

   • Religioso
   • római katolikus
   • nyilvános magánlevéltár
   • egyházmegyei

   Zona de contacto

   Tipo

   Endereço

   Endereço

   Dóm tér 4.

   Localidade

   Pécs

   Região

   Baranya

   Nome do país

   Hungria

   Código Postal

   7621

   Telefone

   +36-72-513-030

   Fax

   Email

   Nota

   Área de descrição

   Histórico

   Az oszmán hódoltság utáni pécsi püspökök iratanyaga a 18. század elejétől, de főként csak Berényi Zsigmond idejétől kezdve (1738–1748) maradt fönn folyamatosan. Klimo György püspöksége (1751–1777) alatt a püspöki levéltárnak már önálló helyisége volt a pécsi püspökvárban. Szepesy Ignác püspöksége (1828–1838) idején a levéltárat a Klimo által csillagvizsgálóvá átalakított régi vártorony második emeletén helyezték el. Idekerültek a vikáriusi és a szentszéki iratok is, amelyeket a püspöki iratoktól elválasztva, időrend szerint rendeztek. A 19. század végétől a torony első, majd harmadik emelete is levéltári célokat szolgált. A második világháborút követő években a püspöki levéltárban helyezték el az Egyházmegyei Főtanfelügyelőség és a püspöki uradalom megmaradt iratanyagait is.

   Bár a székeskáptalan hiteleshelyi irattárát már a tatárjárás idején a székesegyház egy külön camerában őrizték, sem ez, sem a káptalan középkori magánlevéltára nem maradt fönn. Az iratok nagy része 1543-ban, az oszmán hódítók előli menekülés közben veszett el. Koller József levéltárosnak a 18. század végén csupán néhány darabot sikerült fölkutatnia, még kevesebbet visszaszereznie. Az 18. század elejétől induló új káptalani levéltár számára külön helyiség szolgált a 18. század végén, a székesegyház mellett fölépült káptalani székház emeletén. Jegyzékét és mutatóját is Koller készítette el. A máig használható segédletet 1830-tól Aigl Pál, majd a 20. század első felében Rézbányay József és Szentkirályi István kanonokok folytatták. Külön ki kell emelni Petrovich Ede (1898–1987) levéltárost, aki 1945-től évtizedeken át komoly leltározó és kutatómunkát folytatott a püspöki és a káptalani levéltárban egyaránt. Az általa készített segédletek nélkülözhetetlenek a levéltári anyagban történő eligazodáshoz.

   A káptalani székház épületét 2009-ben újították fel, a benne található levéltári helyiséget pedig 2012-ben. Ezután, 2014-ben ide került a püspöki levéltár is, így azóta mindkét levéltár egy helyen található és kutatható a 2013-ban kialakított új, központi kutatóteremben. 2015-ben az addig külön intézményként nyilvántartott Pécsi Püspöki Levéltár és Pécsi Káptalani Levéltár szervezetileg is összevonásra került Pécsi Egyházmegyei Levéltár néven. Ugyanebben az évben felújításra került a püspöki levéltárnak korábban otthont adó vártorony, ahová a plébániákról beszállított anyakönyvek és egyéb iratok kerültek elhelyezésre.

   Contexto cultural e geográfico

   Mandatos/Fontes de autoridade

   Estrutura administrativa

   Políticas de captura e gestão de documentos

   Prédios

   Acervos documentais

   Instrumentos de pesquisa, guias e publicações

   Pécsi Egyházmegye, összeáll. Patkóné Kéringer Mária, szerk. Dóka Klára, Budapest, 1999 (Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa, 7).
   Az esztergomi érseki tartomány térképeinek katalógusa 6: A Pécsi Egyházmegye térképei, összeáll. Dóka Klára, munkatársai Kersák Pál, Kopasz Gábor, Várnagy Antal, Budapest, 1991 (Magyarországi egyházi levéltárak térképei, 9).

   Área de acesso

   Horário de funcionamento

   Condição de acesso e uso

   Acessibilidade

   Área de serviços

   Serviços de pesquisa

   Serviços de reprodução

   Áreas públicas

   Zona do controlo

   Identificador da descrição

   Identificador da instituição

   Regras ou convenções utilizadas

   Estatuto

   Nível de detalhe

   Datas de criação, revisão ou eliminação

   Línguas e escritas

    Script(s)

     Fontes

     Notas de manutenção

     Pontos de acesso

     Pontos de acesso

     • Dél-Dunántúl (Geographic subregion)