7763 találat látható

Levéltári leírás
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

17 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

Liber in quo actus in domo Podolinensi a nostris certis fixis temporibus absolvendi connotentur comparatus anno Domini 1755

Conferentiae (sermones, 1755-1782) – Capitula culparum (1755-1782) – Ceremoniae ecclesisasticae (1755-1782) – Propositio casuum conscientiae (1755-1782) – Renovationes votorum (1756-1858) – Visitationes scholarum (1755-1781) – Actus scholastici (1755-1782) – Visitatio tectorum ecclesiae ac murorum (1756-1782) – Adventus et, abscessus nostrorum (1757-1816) – Revisio officinarum et verificatio inventariorum (1755-1782) – Recollectiones nostrorum (1755-1821) – Lectio decretorum papalium ordinationes capitulorum (1755-1820). – Kívül: Liber XXIX. Collegii Podoliniensis Sch. P. in quo continentur conferentiae, capitula culparum, ceremoniae ecclesisasticae, propositiones casuum conscientiae, renovationes votorum, visitationes scholarum, actus scholastici, visitatio tectorum ecclesiae ac murorum, adventus et abscessus nostrorum, revisio officinarum, recollectiones, lectio decretalium.

Multa et varia ex collectaneis descripta

Másolati könyv, benne levélmásolatok, instrukciók, jelentések, végrendeletek, királyi rendeletek, püspöki körlevelek latinul és lengyelül, köztük pl. a Szilveszter-bulla és a szepesi városok privilégiumleveleinek másolatai. – Kívül: Liber VI. Collegii Podol. Scholar. Piar. in quo continentur multa et varia ex collectaneis descripta ab anno 1723. – Melléklet: Kottás kódexlap!

Origo fundationis et incrementa collegii Podolinensis (de annis 1642-1694). – Informatio brevis de laboribus apostolicis PP. Scholarum Piarum per Regnum Hungariae et signanter per Scepusiensem comitatus.

Az Origo a 5. vagy a 13. kötet másolata. – Az Informatio a 15. kötet rövidebb változata, 1766 körül. — Kívül: Liber IV. Collegii Podoliniensis Schol. Piar. in quo continentur origo fundationis etc. Informatio brevis de laboribus Apostolicis Nostrorum PP. in Scepusio.

Historia Polonae Scholarum Piarum Provinciae (de annis 1642-1686) quam scripsit P. Michael (Krausz) a Visitatione B.M.V.

Historiae hujus simile exemplar, et potius ipsum originale ejusdem P. Michaelis manu propria scriptum asservatur in archivo provinciale Varsaviae, duo et tres anni sub sequentes historiae ex illo desiderantur hinc libro adscribi. – Kívül: Liber I. Collegii Podoliensis Sch. P. in quo continentur Historiae Provinciae Poloniae ab anno 1642 ad annum 1686.)

Archivi Domus nostrae Podolinensis Liber IV.

Archivi Domus nostrae Podolinensis Liber IV. in quo publicationes, institutiones superiorum pro hac domo, familia in annos singulos (de annis 1642-1799), renovatio votorum (1680-1755), professio fidei, (nomina conversorum 1775, exercitia spiritualia 1725-1755), ordines religiosis nostris collati (1681-1792), lectio decretorum apostolicorum, constitutionum nostrarum, ac rituum (1681-1755), adventus (1680-1756), discessus (1680-1755), (nomina ad ecclesiam nostram sepultorum 1775-1778), et nomina defunctorum nostrorum pro quibus a P. Generali vel Provinciciali indicuntur, et fiunt suffragia (1676-1712) inscribuntur seriem annorum. Renovatus Anno domini 1681. mense Novembri. Melléklet: ??????????

Archivi Domus nostrae Podolinensis Liber III.

Archivi Domus nostrae Podolinensis Liber III. in quo continentur adventus, visitationes, discessus, litterae, ordinationes sive mandata, declarationes maiorum superiorum ac etiam Sac. Congregationis et Nuntiorum Apostolicorum (de annis 1642-1745). Renovatus, et ex alÿs libris exscribi coeptus Anno Domini 1681 Mense Novembri. – Kívül: Archivi Liber III. in quo Adventus, visitationes, discessus … iuxta singulorum annorum serie). – Melléklet: kottás kódexlap, egykori borítója! –Mf.: MOL, 12682/2.

Archivi Domus nostrae Podolinensis Liber II.

Archivi Domus nostrae Podolinensis Liber II. in quo continentur spectantia novitios, videlicet admissio eorumdem ad habitum religiosum (de annis 1650-1720), adventus (de annis 1653-1719), discessus (de annis 1681-1689), visitatio, dimissio, scrutinium ante professionem (de annis 1679-1740). Renovatus et in Ordinem redactus Anno Domini 1681. Mense novembri. Kódexkötés!

Archivi Domus nostrae Podoliniensis Liber I.

Archivi Domus nostrae Podoliniensis Liber I. in quo origo, fundatio, accessio, et progressus, immunitio, mutationes, insigniores casus, et alia his similia ad statum domus pertinentia, memoria digna, iuxta annorum, quibus aliquid contignit, seriem continentur inscripta. Coeptus hic liber renovari, et in ordinem redigi Anno Domini 1681 Mense Nov. (de annis 1642-1772, az 1695-1712 évek a 13. kötetből másolva). – Kívül: Liber III. Collegii Podolinensis in quo origo fundationis, accessio, progressus etc. Melléklet: kottás kódexlap, egykori borítója. – Mf. MOL, 12682/1.

Liber in quo continentur mandata et litterae

Liber in quo continentur mandata et litterae mandata et litterae tam Patrum Generalium (1656-1688) quam Provincialium (1656-1676), item Visitationum eorundem Patrum (1656-1681), item Bulla et litterae apostolicae (1656-1750), litterae episcopales (1665-1668), litterae denique generis diversi (1750). – Kívül: Archivi Liber XVIII. in quo continentur I. Bullae Apostolicae, II. Litterae Episcoporum III. Litterae diversorum in negotiis maioris momenti.

Libro da registraruisi la fondatione di questa Casa di Podolinietz seconda in Polonia

Decreti cosi Generali, come Provinciali. Lettere messiue tanto del Patre Generale questo P. Provinciale (vegyes feljegyzések és iratmásolatok az 1642-1696 közötti évekről). – Liber in quo capitula generalia et provincialia annotantur, intimationes quoque eorumque. (1659-1712).

Horányi-kör iratai

A Horányi-kör a pesti piarista gimnázium tanári karának javaslatára jött létre 1871-ben. Tagjai azok a piarista szerzetesek lehettek, akik támogatták a kör célját: „a rend tagjai között a közszellemet ápolni és a tudományos önmunkásságra ösztönzőleg hatni”. Úgy tervezték, hogy a tagok a helyi körökben rendszeresen gyűléseket, felolvasásokat tartanak, közösen pedig folyóiratot vagy füzetsorozatot adnak ki. Bár a helyi körök legtöbb helyen már 1871-ben megalakultak, tovább nem működtek. Az 1876. évi káptalan után a Horányi-kört újraszervezték, és a következő években a helyi körök legtöbbje évente 2-4 ülést tartott. A sorozat főként a helyi gyűlésekről készült jegyzőkönyveket, jelentéseket, néhány ehhez kapcsolódó kéziratot (Kis Sándor, Weiszbarth Károly, Pintér Kálmán) valamint szabályzatokat és elnöki körleveleket tartalmaz, időrendben.

Rendházak vagyonálladékai (status domus)

Többségében a tartományi káptalanokra (kis-és nagygyűlésekre benyújtott jelentések az egyes rendházak vagyonáról és jövedelmeiről (status domus), valamint néhány más alkalommal keletkezett, de hasonló típusú irat. Az iratcsomókon belül az iratok a rendházak magyar nevének alfabetikus sorrendjében következnek.

1-50 találat a 7763 találat közül