22 találat látható

Levéltári leírás
Iratok
HU MSZKL I.04.02.01 · tétel · 1997–2006
Ennek része: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Levéltára

közte az ISZK szabályzatai (1997, 2003), a szerzetesrendek által fenntartott iskolákról beküldött adatok (1997–2004), felmérés az egyházi iskolákért folytatott templomi gyűjtés sorsáról (2004)

Bérmálási és szentelési anyakönyvek
HU SzfvPL I.6.B · sorozat
Ennek része: Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár

Az első egyházmegyei bérmálások 1778-ban Séllyei Nagy Ignác püspök vizitációs körútjához kötődtek, annak önálló anyakönyve nincs.
1779-től azonban a megbérmáltak listáit összegyűjtötték, kötetekbe másolták. A püspöki székvárosban csaknem minden esztendő pünkösdjén volt bérmálás, de nagyobb bérmakörutakra a 20. század első harmadáig csak ritkán vállalkoztak a főpásztorok.
A legelső kötet vége papszentelési anyakönyvként funkcionált.