Mostrar 3 resultados

Descrição arquivística
Váci Püspöki és Káptalani Levéltár Váci Egyházmegye
Previsualizar a impressão Ver:
Váci Püspöki Hivatal iratai
Váci Püspöki Hivatal iratai
A - Püspöki levéltár
A - Püspöki levéltár
C - Plébániai levéltár
C - Plébániai levéltár