Mostrar 3 resultados

Descrição arquivística
Váci Püspöki és Káptalani Levéltár Váci Egyházmegye
Previsualizar a impressão Hierarchy Ver:
Plébániai levéltár
Plébániai levéltár
Püspöki levéltár
Püspöki levéltár
Váci Püspöki Hivatal iratai
Váci Püspöki Hivatal iratai