Mostrar 3 resultados

Descrição arquivística
Váci Püspöki és Káptalani Levéltár Váci Egyházmegye
Previsualizar a impressão Ver:
III - Plébániai levéltár
III - Plébániai levéltár
I - Püspöki levéltár
I - Püspöki levéltár
Váci Püspöki Hivatal iratai
Váci Püspöki Hivatal iratai