3 találat látható

Levéltári leírás
HU PMKL I.02.a.For.0-3.004.2 · altétel · 1798
Ennek része: Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára

Ford. Zolcher Gergely. Az 1740-1762 között Győrben, Nagyszombatban és Kassán kiadott nyomtatványok fordítása. Melléklet: cédula a következő följegyzéssel: „Tentamen Publicum ex Mathesi Pura quod Subivit D. Joannes Dvornikovich de Liptó-Tepla, et Párisháza, D. Emericus Madách de Stregova, D. Josephus Szücs de Torda.”