34 találat látható

Levéltári leírás
Régi oklevelek és iratok
Régi oklevelek és iratok
Határontúli magyar evangélikusokra vonatkozó adatok, iratok
Határontúli magyar evangélikusokra vonatkozó adatok, iratok
Tervtár
Tervtár
Nyugati magyar evangélikusokra vonatkozó iratok és adatok
Nyugati magyar evangélikusokra vonatkozó iratok és adatok
Adóalapi Bizottság iratai
Adóalapi Bizottság iratai
Térképtár
Térképtár
Ordass-gyűjtemény
Ordass-gyűjtemény
Pecsétgyűjtemény
Pecsétgyűjtemény
Egyházzenei gyűjtemény
Egyházzenei gyűjtemény
Kép- és fényképgyűjtemény
Kép- és fényképgyűjtemény
Gyülekezettörténetek
Gyülekezettörténetek
Mikrofilmgyűjtemény
Mikrofilmgyűjtemény
Ordinációs (lelkészavatási) könyvek
Ordinációs (lelkészavatási) könyvek
Analóg és digitális adathordozók
Analóg és digitális adathordozók
Magyarországi német és szlovák nyelvű evangélikusokra vonatkozó adatok, iratok
Magyarországi német és szlovák nyelvű evangélikusokra vonatkozó adatok, iratok
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek nyilvántartása
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek nyilvántartása
Evangélikus népfőiskolák és belmissziói otthonok
Evangélikus népfőiskolák és belmissziói otthonok
AGE Törzsanyag
AGE Törzsanyag
Evangélikus női munka (papné-, női, és leányesületek) iratai
Evangélikus női munka (papné-, női, és leányesületek) iratai
Egyházigazgatási űrlapok és sokszorosított anyagok
Egyházigazgatási űrlapok és sokszorosított anyagok
Analecta-gyűjtemény
Analecta-gyűjtemény
Körlevelek, jegyzőkönyvek (nem nyomtatott iratok formájában)
Körlevelek, jegyzőkönyvek (nem nyomtatott iratok formájában)
Gyászjelentések
Gyászjelentések
Kisnyomtatványok, füzetek, meghívók, programok, plakátok, egyéb
Kisnyomtatványok, füzetek, meghívók, programok, plakátok, egyéb
Oklevelek, védett anyagok, speciális adathordozók
Oklevelek, védett anyagok, speciális adathordozók
Egyetemes/Országos Egyházi Iroda iratai
Egyetemes/Országos Egyházi Iroda iratai
Új egyházkerületek
Új egyházkerületek
Tematikus gyűjtemények
Tematikus gyűjtemények
Egyetemes tisztségviselők iratai
Egyetemes tisztségviselők iratai
Egyetemes egyházi testületek
Egyetemes egyházi testületek
Egyetemes/Országos gazdasági intézmények, osztályok
Egyetemes/Országos gazdasági intézmények, osztályok
Egyetemes/Országos munkaágak és osztályok
Egyetemes/Országos munkaágak és osztályok
Történeti levéltár (Archivum Generalis Ecclesiae)
Történeti levéltár (Archivum Generalis Ecclesiae)
Egyetemes/Országos Egyház iratai
Egyetemes/Országos Egyház iratai