34 találat látható

Levéltári leírás
Magyarországi Evangélikus Egyház
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

Régi oklevelek és iratok

A főleg páncélszekrényben őrzött Mohács előtti és 16-17.századi oklevelek és iratok: 1. AGE, 2. „Eredeti oklevelek”, 3. Sajókazai 4 oklevél, 4. Zsilinszky-hagy. „379 a”, 5. Radvánszky Béla hagyatéka (1-5.sz. téka).

Magyarországi Evangélikus Egyház

Ordass-gyűjtemény

Ordass Lajos (1901-1978) bányai majd déli püspökre és korára és általában az egyházi ellenzékre, hitvallókra vonatkozó iratok, adatok és feljegyzések gyűjteménye. Az ÁEH-irataiból, cikkgyűjtemény, fordítás. 1970-ben a „felszabadulás” 25.évfordulójára kötelezően elmondott beszédek (3 csomag). Evangélikus lelkészek a békéért, 1955 (1 kötetbe gyűjtve). Martti Voipio finn kutatótól Túróczy Zoltán monográfia kutatásakor keletkezett anyagokból és egyéb adatok Túróczy Zoltánra. Túróczy Zoltán népbírósági perének iratai (a Hajdú-Bihar Megyei Lt-ban őrzött akta másolata).

Magyarországi Evangélikus Egyház

Egyházzenei gyűjtemény

Régi egyházzenei kották, graduálék, pl. Dunántúli egyházzene, 3 szarvasi énekeskönyv (sokszorosítva); fóti kántorképzés (1. doboz: 1958-1975, 2. doboz: 1975-1983), Lutheránia-énekkar; kántori szolgálat ; Orgonatörténet (Kormos Gyula cikkei); Trajtler Gábor-féle zeneigazgatói irattár; énekügyi bizottság ( 2 doboz); Weltler Jenő Deák téri karnagy iratai.

Magyarországi Evangélikus Egyház

Kép- és fényképgyűjtemény

Kisebb részben a két világháború között, legnagyobb részben a második világháború után készült vegyes provenienciájú fényképek gyűjteménye evangélikus lelkészekről, világi egyházvezetőkről (felügyelők), hazai és nemzetközi jelentőségű egyházi alkalmakról.

Magyarországi Evangélikus Egyház

Gyülekezettörténetek

1950-ben az összes, még létező négy, régi kerületben megíratták a gyülekezetek 1900-1950-es történetét, melyek általában gépelt formában, a kerületi anyagokban, külön egységekben találhatók. Erről készült 1995 előtt egy kézírásos jegyzék (5 oldal). Bár az oldal áthúzása gépelt tisztázatra utal, azt nem találtuk.

Magyarországi Evangélikus Egyház