Previsualizar a impressão Fechar

Mostrar 1633 resultados

Descrição arquivística
Algőver Andor budapesti vallástanár hagyatéka
Algőver Andor budapesti vallástanár hagyatéka
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (eredeti)
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (eredeti)
Vegyes iratok, az iskola fejlődésére vonatkozó iratok
Vegyes iratok, az iskola fejlődésére vonatkozó iratok
Iratok
Iratok
Árva György dr. írásai
Árva György dr. írásai
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (másolat)
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (másolat)
Bakay családi iratok
Bakay családi iratok
Iratok
Iratok
Iratok
Iratok
Bánkúthy (Bőhm) Dezső, Deák téri Leánygimnázium igazgatójának és Bőhm Károly fasori gimnáziumi igazgató (kolozsvári filozófus) hagyatéka
Bánkúthy (Bőhm) Dezső, Deák téri Leánygimnázium igazgatójának és Bőhm Károly fasori gimnáziumi igazgató (kolozsvári filozófus) hagyatéka
Iratok
Iratok
Baráth Pál hagyatéka
Baráth Pál hagyatéka
Iratok
Iratok
Benczúr László, déli kerületi püspöki titkár iratai
Benczúr László, déli kerületi püspöki titkár iratai
Benkő István gyűjteménye
Benkő István gyűjteménye
Iratok
Iratok
Iratok
Iratok
Berkényi Ede hagyatéka
Berkényi Ede hagyatéka
Berzsenyi Sándorné hagyatéka
Berzsenyi Sándorné hagyatéka
Iratok
Iratok
Arad-Békési Evangélikus Egyházmegye
Arad-Békési Evangélikus Egyházmegye
Protestáns Országos Árvaegylet és Árvaház
Protestáns Országos Árvaegylet és Árvaház
Egyetemi Luther Szövetség
Egyetemi Luther Szövetség
Bethlen Gábor Szövetség
Bethlen Gábor Szövetség
Alberti evangélikus gyülekezet iratai
Alberti evangélikus gyülekezet iratai
Személyi és családi iratok
Személyi és családi iratok
Egyházi és iskolai felügyelők, világi főjegyző, ügyészek és egyéb tisztségviselők iratai
Egyházi és iskolai felügyelők, világi főjegyző, ügyészek és egyéb tisztségviselők iratai
Egyetemes Zsinat
Egyetemes Zsinat
A zsinat előkészítése
A zsinat előkészítése
Budai Evangélikus Elemi Iskola
Budai Evangélikus Elemi Iskola
Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium
Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium
Tomasek János Pál származásra, rokonságra vonatkozó iratai
Tomasek János Pál származásra, rokonságra vonatkozó iratai
Magyarországi Evangélikus Gusztáv Adolf Gyámintézet
Magyarországi Evangélikus Gusztáv Adolf Gyámintézet
Egyetemes Tanügyi Bizottság
Egyetemes Tanügyi Bizottság
Déli Evangélikus Egyházkerület
Déli Evangélikus Egyházkerület
Menekült Pozsonyi és Eperjesi Ág. Hitv. Evangélikus Teológia Budapesti Fakultása
Menekült Pozsonyi és Eperjesi Ág. Hitv. Evangélikus Teológia Budapesti Fakultása
Régi oklevelek és iratok
Régi oklevelek és iratok
Fuchs Gusztáv körözésével kapcsolatos iratai
Fuchs Gusztáv körözésével kapcsolatos iratai
Unterweisung zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu. 3. verbesserte Aufl. Berlin, 1805
Unterweisung zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu. 3. verbesserte Aufl. Berlin, 1805
Egyetemes egyházi iroda
Egyetemes egyházi iroda
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek
Bányai Evangélikus Egyházkerület
Bányai Evangélikus Egyházkerület
Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye
Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye
Pesti Evangélikus Egyház
Pesti Evangélikus Egyház
Határontúli magyar evangélikusokra vonatkozó adatok, iratok
Határontúli magyar evangélikusokra vonatkozó adatok, iratok
Vegyes személyi és irodalmi hagyaték
Vegyes személyi és irodalmi hagyaték
Fuchs családi iratok
Fuchs családi iratok
Fuchs Vilmos származásra, rokonságra vonatkozó iratai
Fuchs Vilmos származásra, rokonságra vonatkozó iratai
Iratok
Iratok
Biszkup Ferenc hagyatéka
Biszkup Ferenc hagyatéka