Nyomtatási előnézet Bezár

1635 találat látható

Levéltári leírás
HU EOL VII.A.01 · fond · 1860 - ?
Ennek része: Evangélikus Országos Levéltár

Az árvaegylet iratai 1860-tól kezdve vannak meg levéltárunkban. Ugyanebben a fondban találhatóak az egyesület által fenntartott budapesti protestáns árvaház és népiskolájának iratai is 1882-tõl. Társadalom- és mûvelődéstörténet szempontjából is értékes és hasznos forrás.

Protestáns Országos Árvaegylet és Árvaház
A zsinat előkészítése
HU EOL II.C.01.B.01 · rész · 1989 - 1992
Ennek része: Evangélikus Országos Levéltár
 1. doboz:
  Néhány írás a zsinatról (másolat)
  Dr. Reuss András önéletrajza

A zsinat előkészítése: 1989-1991.
I. Előzmények: 1989-1991
II. Zsinatelőkészítő Bizottság megbeszélései: 1990-1991.
III. Az MEE zsinati küldötteinek nyilatkozatai (tervezetek): 1991
IV. Zsinati Törvény tervezetek
V. Zsinati ügyrend
VI. Teológiai Akadémia
VI. Tárgyalási sorrend tervezet az 1991. jún. 8-9-i zsinat megnyitásáról
VIII. Zsinat előkészítése: 1990 (33 db számozott hozzászólás és javaslat)
IX.LMK jegyzőkönyvek: 1989 (16 db számozott jkv.)
X. Az Északi egyházkerület LMK jegyzőkönyvei: 1990 (4-16 számmal ellátott jkv. és javaslat - hiányos számok)
XI. A Déli Egyházkerület LMK jegyzőkönyvei: 1990 (16-33 számmal ellátott jkv. és javaslat, köztük Harmati Béla püspök javaslatai)

 1. doboz:
  A zsinat előkészítő csoportjainak iratai: 1991, 1992.

Részletes jegyzék:
A zsinat I. előkészítő csoportjának iratai: 1991
-Jankovits Béla: Egyházunk lélekszámának alakulása 1940-től, 2 pld. 18 old.
-Jankovits Béla: Egyházunk területi rendezésével kapcsolatban beérkezett javaslatok, 10 old. + térképek
-Az egyház területi rendezése -javaslatok
-Egyházi bíráskodás
-egyéb javaslatok, 1991 május

A zsinat II. előkészítő csoportjának iratai: 1991
Tagjai: dr. Boleratzky Lóránd, Csizmadia Sándor, Kertész Géza, dr. Luthár Jenő, dr. Okolicsányi Pál, Schulek Mátyás, Thurnay Béla, ifj. Zászkaliczky Pál, dr. Zsigmondy Árpád

 • A Magyarországi Evangélikus Egyház tanácskozási és ügyrendje – tervezet
 • Egyháztagság
 • Állásfoglalás az egyházi iskolákról

A zsinat III. előkészítő csoportjának iratai: 1991

 • Zsinati törvények - javaslatok
  A zsinatra, egyházi törvényekre érkezett javaslatok tartalomjegyzéke, 1991. júl. 25. 2 pld. 6 old.
Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium
HU EOL VI.B.01 · fond
Ennek része: Evangélikus Országos Levéltár

A pesti evangélikus gimnázium teljes irattára az evangélikus levéltárba került. Az igazgatói irattár mellett az anyakönyvek, érettségi jegyzőkönyvek, tanmenetek az iskola teljes történetéről képet adnak, ezen kívül Pest helytörténetének, esetenként a családfakutatásnak is fontos forrásai. Az igazgatói irattár 1868-tól kezdve iktatva volt.

Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium
Régi oklevelek és iratok
HU EOL IX.A.01 · fond
Ennek része: Evangélikus Országos Levéltár

A főleg páncélszekrényben őrzött Mohács előtti és 16-17.századi oklevelek és iratok: 1. AGE, 2. „Eredeti oklevelek”, 3. Sajókazai 4 oklevél, 4. Zsilinszky-hagy. „379 a”, 5. Radvánszky Béla hagyatéka (1-5.sz. téka).

Magyarországi Evangélikus Egyház
Egyetemes egyházi iroda
HU EOL II.A.01 · fond · 1883-1957
Ennek része: Evangélikus Országos Levéltár

1923 előtt nem volt rendezett egyetemes irodai működés, inkább az egyetemes tisztségviselők egyike-másika iratanyaga maradt meg. 1923-tól, br. Radvánszky Albert egyetemes felügyelőségétől kezdődik a tulajdonképpen egyetemes iroda működése, melyet kezdettől 1943-ig Kuthy Dezső egyetemes főtitkár vezetett. Az 1-23. dobozok vegyes anyagnak tűnnek, a 24-től kezdődik az iktatott anyag.

Jegyzőkönyvek
HU EOL II.C.01.A.01 · sorozat · 1991-1999
Ennek része: Evangélikus Országos Levéltár
 1. doboz (1991-1993):
  Jegyzőkönyvek, 1.
  ~ 1-4 ülésszakokról – (1 oldalas, csomó)
  ~ 1. ülésszakról hiányzik
  ~ 2. ülésszakról /1991. aug. 23-24./
  ~ 3. ülésszakról /1991. nov. 23-24./
  ~ 4. ülésszakról /1992. febr. 7-8./
  ~ 1-4. ülésszakokról – (2 oldalas, duplum, csomó)
  ~ 1. ülésszakról /1991. jún. 8-9./
  ~ 2. ülésszakról /1991. aug. 23-24./
  ~ 3. ülésszakról /1991. nov. 23-24./
  ~ 4. ülésszakról /1992. febr. 7-8./
  ~ 6. ülésszakról /1992. aug 28-30./ - (pallium)
 2. doboz (1993-2001):
  Jegyzőkönyvek, 2.
  ~ 7. ülésszakról /1993. jan. 8-9./ - (pallium)
  ~ 1. dosszié a 8-10. ülésszakokról – (1 oldalas, dosszié)
  ~ 8. ülésszakról /1993. febr. 20-21./
  ~ 9. ülésszakról /1993. jún. 25-27./
  ~ 10. ülésszakról /1993. okt. 8-11./
  ~ 2. dosszié a 8-10. ülésszakokról – (2 oldalas, duplum, dosszié)
  ~ 8. ülésszakról /1993. febr. 20-21./
  ~ 9. ülésszakról /1993. jún. 25-27./
  ~ 10. ülésszakról /1993. okt. 8-11./
  MEE közoktatási intézményeiről és a hitoktatásról szóló törvénytervezet előterjesztéséhez (pallium)
  MEE zsinatának tanácskozási és ügyrendje (dosszié)
  Jegyzőkönyvek
  ~ 11-13. ülésszakokról – (1 oldalas, dosszié)
  ~ 11. ülésszakról /1994. jan. 7-8./
  ~ 12. ülésszakról /1994. febr. 26-27./
  ~ 13. ülésszakról /1994. júl. 26-27./ hiányzik
  ~ 11-13 ülésszakokról – (2 oldalas, duplum, dosszié)
  ~ 11. és 12. ülésszakokról megvannak a jegyzőkönyvek, de a 13. ülésszakról itt is hiányzik a jegyzőkönyv
  ~ II. zsinat alakuló üléséről (1998. febr. 28. és márc. 14.) (dosszié)
  ~ alakuló 1. ülésszakról /1998. febr. 28. és márc. 14./ (dosszié)
  ~ 2. ülésszakról /1998. máj. 23./
  ~ 3. ülésszakról /1998. szept. 25-27./
  ~ 4. ülésszakról /1999. jan. 8-9./
  ~ 5. ülésszakról /1999. márc. 12-13./
  ~ 6. ülésszakról /1999. máj. 28-29./
Fuchs családi iratok
HU EOL VIII.148.01 · tétel · 1790–1869
Ennek része: Evangélikus Országos Levéltár
 1. Fuchs Sámuel teológiai oklevele (1790) – 2. Fuchs Sámuel levele fivéréhez: Fuchs Keresztélyhez (1802.07.31) – 3. Fuchs Mária Lujza keresztlevele (1843) – 4. Fuchs Károly időskori fényképe (1860–1869) – 5–6. Ismeretlen Fuchs családtag hagyatéki jegyzékei