Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár

Zona de identificação

Identificador

SzfvPL

Forma autorizada do nome

Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár

Forma(s) paralela(s) de nome

Outra(s) forma(s) de nome

 • Székesfehérvári Püspöki Levéltár, Székesfehérvári Egyházmegyei Levéltár (nem hivatalos nevek)

Tipo

 • Religioso
 • római katolikus
 • egyházmegyei
 • nyilvános magánlevéltár

Zona de contacto

 

Mózessy Gergely Contacto principal

Tipo

Endereço

Endereço

Városház tér 5.

Localidade

Székesfehérvár

Região

Fejér

Nome do país

Hungria

Código Postal

8000

Telefone

+36-22-510-697

Fax

+36-22-510-699

Email

Nota

área de descrição

Histórico

Az 1777-ben a veszprémi egyházmegye területéből kiszakítva létrehozott püspökség levéltárának magját azok a Fejér és Pest megyékre vonatkozó iratok alkották, amelyeket a veszprémi püspökség adott át 1777-ben az újonnan alakult székesfehérvári egyházmegyének. A levéltár ettől kezdve a püspökség saját egyházkormányzati iratanyagával bővült. Ez a kezdeti időkben protokollum-köteteket jelentett, amelyekbe az ügyviteli iratokat másolták. Vurum József püspök utasítására Aigner Károly dolgozta ki 1816-ban a püspökség sajátos iratkezelési rendjét, mely lényegében a mai napig érvényben van. Az akták tartalmuk szerint kaptak levéltári számot (egy 1191 egységet tartalmazó örökszámos rendszer szerint) és így nyertek elhelyezést hat nagyobb tárgyi sorozatban (minden sorozathoz bizonyos számkontingens tartozott). Ez az iratkezelési rend feleslegessé tette mutatókönyv vezetését. Ebben a rendszerben helyezkedtek el az egyházlátogatási jegyzőkönyvek, a templomszámadások és az anyakönyvi másolatok is, amelyek azonban terjedelmüknél fogva később önálló sorozatok lettek. Az 1930-as években Kuthy István végzett újabb levéltár-rendezési munkálatokat: modernizálta a levéltári számok rendszerét és elkülönítette az iskolai iratokat (scholaria) a plébániai vonatkozású aktáktól. Az iratanyag elhelyezése időrendben három részre különül el: 1777-1945/48 (iskolaügyeknél), 1945/48-1993 és 1993-tól. Ez utóbbi szétválasztás, és ezzel az irattár és levéltár szétválasztása 1998-ban történt meg.
Elkülönül a törzsanyagtól a püspökség gazdasági levéltára, amely az 1930-as években került a püspöki levéltárba. Rendezésekor Kuthy István kiválogatta a régi székesfehérvári prépostság iratait, amelyekből külön gyűjteményt hozott létre. A levéltár igyekezett begyűjteni az egyházmegye területén működött egyéb egyházi intézmények iratanyagát is. Ezek közül a legjelentősebbek az aggpapi intézet és az 1952-ben megszűnt szeminárium levéltárai, valamint az Actio Catholica egyházmegyei szervezetének töredékes iratanyaga. Újabban a levéltár a veszélyeztetett plébániai és esperesi levéltárak mentését is megkezdte.
A székeskáptalani levéltárat 1859-ben rendezték először, szintén örökszámos rendszerben és a székesegyház tornyában levő levéltári helyiségben helyezték el. Kezelése 1961 óta szintén a püspöki levéltárosra hárul, de különállását legalább az intézmény nevében megőrizte.

Contexto cultural e geográfico

Mandatos/Fontes de autoridade

A levéltár életét alapvetően meghatározó jogforrások:

estrutura administrativa

A levéltár a Székesfehérvári Egyházmegye Fenntartásában működő önálló intézmény.
A levéltár az egyházmegye más kulturális gyűjteményeivel (Székesfehérvári Püspöki Könyvtár, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum) együtt alkotja a Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjteményt.

Políticas de gestão e entrada de documentos

Prédios

Acervos documentais

Instrumentos de pesquisa, guias e publicações

área de acesso

horário de funcionamento

Hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óra között.

Condição de acesso e uso

A kutatáshoz a levéltár előzetes bejelentkezést kér.
A kutatás ingyenes, csak a reprográfiai szolgáltatásoknak van anyagi vonzata.
Az iratok általában 50 évvel keletkezése után válnak kutathatóvá. [Kivételt képeznek az anyakönyvi jellegű források (90 év), perszonális iratok (az érintett halála után 70 év), és a szentszéki iratok.]
A védelmi időn belüli kutatásra a levéltárfenntartó megyés püspök adhat engedélyt.

Acessibilidade

A levéltár a püspöki palotában található, érkezéskor a bejelentkezés annak portáján történik.
Az épület Székesfehérvár belvárosában található, személygépkocsival csak nehezen közelíthető meg. (Ha erre lenne szükség, bejelentkezéskor kérje munkatársunk útbaigazítását). A palota a távolsági autóbusz-pályaudvartól kb. 3 percnyi sétára található. A vasútállomástól kb. 20 percre.

área de serviços

serviços de pesquisa

Internet-hozzáférés, kézikönyvtár használata.
Online kutatás: www.szfvpl.hu

serviços de reprodução

Fénymásolást, digitalizálást vállal a levéltár.
Nem engedélyezzük a saját eszközzel történő másolatkészítést.

Áreas públicas

Zona do controlo

Identificador da descrição

Identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

Estatuto

Final

Nível de detalhe

Parcial

Datas de criação, revisão ou eliminação

 1. november 5. - Mózessy Gergely, a MELTE által szervezett képzés során.
  Publikálva 2016. jan.
  Új Kutatási szabályzat életbelépésekor módosítva.
  Kiegészítve az online kutatás linkjével 2019.

Línguas e escritas

 • húngaro

Script(s)

Fontes

Notas de manutenção

Pontos de acesso

Pontos de acesso

 • Észak-Dunántúl (Geographic subregion)
 • Área de transferência

Contacto principal

Városház tér 5.
Székesfehérvár, Fejér
HU 8000