Székesfehérvári Alsó espereskerület

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Székesfehérvári Alsó espereskerület

Párhuzamosan használt névalakok

  • Páli Szent Vincéről nevezett Székesfehérvári Alsó espereskerület
  • Vicearchidiaconatus Albaregalensis Inferior
  • Vicearchidiaconatus Albaregalensis Inferior ad S. Vincentium A Paulo
  • Vicearchidiaconatus Albaregalensis ad S. Emericium (1869-ig)

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Egyéb névalak(ok)

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1791 k.-1949

A levéltár története

1786-ban még nem, 1791-ben már létező espereskerület.
Megszüntetése az egyházmegye belső igazgatásának 1949. évi átszervezése kapcsán történt.
1869-ig védőszentje Szent Imre; a Székesfehérvári Középső kerület megszervezésekor történik titulusváltása

Helyek

Jogállás

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Tágabb összefüggések

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

A leírás karbantartására vonatkozó megjegyzések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek