Pannonhalmi Főapátsági Levéltár

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

PFL

Kitüntetett névalak

Pannonhalmi Főapátsági Levéltár

Párhuzamos névformák

  Más névformák

   Típus

   • egyházi
   • római katolikus
   • szerzetesi
   • nyilvános magánlevéltár

   Kapcsolat adatcsoport

   Boros Zoltán Elsődleges kapcsolattartó

   Típus

   Cím

   Utca, házszám

   Vár 1.

   Helység

   Pannonhalma

   Régió

   Győr-Moson-Sopron

   Ország neve

   Magyarország

   Irányítószám

   9090

   Telefon

   +36-96-570-229

   Fax

   +36-96-570-116

   Email

   Megjegyzés

   Leírási adatcsoport

   Története

   A Géza fejedelem által 996-ban alapított apátságnak minden valószínűség szerint kezdettől fogva volt levéltára, amelynek első darabja a Szent István által 1001-ben a monostornak adott kiváltságlevél. A levéltárat kisebb megszakításokkal mindig eredeti helyén őrizték, csak a török hódoltság idején menekítették biztonságosabb helyekre, illetve a II. József-féle feloszlatáskor került a 19. század elejéig Budára. A gondos őrzésnek is köszönhetően korai okleveles anyaga nagyrészt megmaradt, így Pannonhalmán található a magyar államiság első századaiból származó oklevelek egyik leggazdagabb, legértékesebb gyűjteménye. A monostor interpolált kiváltságlevele mellett itt őrzik a Szent László korából származó összeírólevelet és az első hazánkban található, eredeti pápai oklevelet (II. Paschalis, 1102). A Capsarium értékes részét képezi a 12. századi magánoklevelek nagy száma. Más középkori apátságok iratanyagával több, hasonlóan értékes, korai oklevél került Pannonhalmára: a tihanyi apátság alapítólevele a magyar nyelv legrégibb szórványemléke, Dávid herceg adománylevele Szent László pecsétjét őrizte meg számunkra. Szintén 11. századi a bakonybéli apátság javainak Szent László-kori összeírása.

   A levéltárat egy 13. század elejéről származó oklevél szerint a kincstárban őrizték. A tatárjárás előtt készült chartularium, a Liber Ruber okleveleinek csoportosítása valószínűsíti, hogy a királyi és a pápai okleveleket elkülönítve tárolták. Ezt részben megerősíti a levéltár 1400 körül 3 fólióra írt leltára, amely hazánkban először látta el jelzetekkel az egyes okleveleket. A jegyzék szerint ekkor a könyvtárban tárolták a dokumentumokat, de a rendi levéltártól elkülönítették a 13. századtól működő hiteleshely iratanyagát. Az archivum a török hódoltság idején megfordult Veszprémben, Nyitrán, Győrben és Bécsben is. Az iratanyagot a 18. század elején rendezték capsákba és fasciculusokba, valamint hozzájuk másolati könyveket és mutatókat készítettek. 1723-ban újjáéledt a főapátság hiteleshelyi működése is, ehhez új pecsétnyomót készítettek. A 19. században a három évtizeden át levéltárosként működő Czinár Mór folytatta a rendezést és a segédletkészítést. 1866-ban alakították ki a főapáti iratok sorozatát, iktatókönyvvel és tárgymutatóval, és szintén a 19. század derekától külön gyűjtötték a rendi gazdálkodás iratait. A századfordulón Récsey Viktor a Capsarium okleveleit időrendi sorozattá alakította.

   A levéltár állománya a 17-18. században kiegészült az újjáalakult apátságok (Bakonybél, Tihany, Dömölk) és több elenyészett apátság régi levéltári anyagával, majd a Magyar Bencés Kongregációhoz csak a 19. század végén csatlakozott zalavári apátság újkori levéltárával. Az intézmény a 19. század végétől jelentős családi letétekkel (Guary, Chernel, Somogyi, Kende, Erdődy család) gazdagodott. 1945-ben örökhagyás címén került Pannonhalmára Stephanie belga királyi hercegnő és férje, Lónyay Elemér herceg levéltára.

   A levéltár gyűjtőkörébe tartozik a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságnak, valamennyi apátságának és rendházának, a kongregáció függő házainak és a Területi Apátságnak az iratai. Ezek közül is kiemelkednek a rendi kormányzat, a főapáti és perjeli hivatalok valamint a nagykáptalan dokumentumai, de a gyűjtőterület fontos részét képezik az oktatási intézmények, a gazdasági hivatalok és gazdasági társaságok, valamint a függő házak intézményeinek iratai is.

   Földrajzi és kulturális környezet

   Feladatkör, hatáskör

   Szervezeti felépítés

   Gyűjtőterületi és állománygyarapítási tevékenység

   Épület(ek)

   Állomány

   Levéltári segédletek, ismertetők és kiadványok

   • Stachovics, Remigius, Registrum anni MCCCXXXII. [1432.] tabularii imonasterii Sancti Martini de Sacro Monte Pannonie, digessit et commonstravit, Jaurini, 1875.
   • Récsey Victor, Brevis historia Archivi Archi-Abbatiae O. S. B. de Monte Pannoniae cum brevi notitia illius alterius Archivi Publici Regnicolaris Ven. Conventus de S. Monte Pannoniae, Veszprém, 1896.
   • Benda Kálmán–Csóka Lajos, Látogatás a pannonhalmi levéltárban [beszélgetés], in Levéltári Szemle 16(1966):1, 115-121.
   • Rendi levéltárak térképeinek katalógusa 1: A Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár térképei / összeáll. Dóka Klára, munkatársai Csóka Gáspár OSB, Reichardt Aba OSB, Budapest, 1991 (Magyarországi egyházi levéltárak térképei, 15).
   • Csóka Gáspár OSB, A levéltár, in Mons Sacer, 996-1996: Pannonhalma 1000 éve, szerk. Takács Imre et al., Pannonhalma, 1996, III, 233-244.
   • Dénesi Tamás, Das Archiv der Erzabtei Pannonhalma und sein Urkundenbestand, in Alte Archive – Neue Technologien. Old Archives – New Technologies hg. Aigner, Thomas und Winter, Karin, St. Pölten, 2006, 201-208.
   • Dénesi Tamás, A levéltáros Czinár Mór, in Csóka úrtól Gáspár atyáig: Ünnepi kötet Csóka Gáspár OSB 75. születésnapjára, Győr 2013. 187-200.

   Fontes ex Archivo Sancti Martini editi

    1. Az 1712. évi pozsonyi diéta egy ciszterci szerzetes szemével, szerk. forgó András, Pannonhalma–Veszprém, 2013.

   Hozzáférési adatcsoport

   Nyitvatartási idő

   Hétfő - péntek: 8 - 16.

   Hozzáférési feltételek és követelmények

   Előzetes bejelentkezés ajánlott.

   Elérhetőség

   Parkolás a Viator étteremnél lévő ingyenes parkolóban.

   Szolgáltatási adatcsoport

   Kutatótermi szolgáltatások

   Másolatkészítési szolgáltatások

   Nyilvános terek

   Ellenőrző adatcsoport

   Leírási azonosító

   Intézmény azonosítója

   Felhasznált szabályok és/vagy előírások

   Állapot

   A leírás részletezettségi szintje

   A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

   Koltai András, 2004; Dénesi Tamás, 2014; Boros Zoltán, 2019.

   Nyelv(ek)

    Írásrendszer(ek)

     Források

     Karbantartási figyelmeztetések

     Kapcsolódási pontok

     Kapcsolódási pontok

     • Észak-Dunántúl (Geographic subregion)