Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

NyEL

Kitüntetett névalak

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára

Párhuzamos névformák

Más névformák

Típus

  • görögkatolikus
  • egyházmegyei

Kapcsolat adatcsoport

Típus

Cím

Utca, házszám

Bethlen Gábor utca 5.

Helység

Nyíregyháza

Régió

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ország neve

Magyarország

Irányítószám

4400

Telefon

+36-30-740 4444/118 mellék

Fax

Email

Megjegyzés

Leírási adatcsoport

Története

A Nyíregyházi Egyházmegye 2015. március 20-án jött létre, amikor Ferenc pápa megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat, amely a Hajdúdorogi Egyházmegyéből (amely ettől fogva főegyházmegyei rangra emelkedett) és a Miskolci Exarchátusból áll. Ugyanakkor a Hajdúdorogi Egyházmegye területének felosztásával megalapította a Nyíregyházi Egyházmegyét, amelynek területe megegyezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területével. Az új egyházmegye székhelye Nyíregyháza lett, ugyanott, ahol addig a Hajdúdorogi Egyházmegye székhelye volt.

Ezt követően a Hajdúdorogi Egyházmegye által fönntartott, addig Nyíregyházán működő Görögkatolikus Püspöki Levéltár is felosztásra került. A Hajdú-Bihar megyei parókiák fondjai, valamint a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítását követően (1912) keletkezett egyházkormányzati iratok a Hajdúdorogi Főegyházmegye levéltárában kaptak elhelyezést. A Miskolci Egyházmegyéhez tartozó parókiák iratai 2016 augusztusában a Miskolci Egyházmegye Levéltárába kerültek. A maradék, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei parókiák iratanyagát tartalmazó rész helyben maradt, de az intézmény jogilag új levéltárként folytatta működését. A Nyíregyházi Egyházmegye Levéltárának alapítási dátuma 2019. augusztus 5.

Földrajzi és kulturális környezet

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés

Gyűjtőterületi és állománygyarapítási tevékenység

A levéltárban elhelyezett történeti értékű iratanyag tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei görögkatolikus parókiákról került beszállításra a Görögkatolikus Püspöki Levéltárba, majd onnét – mint jogelőd intézményből – került a Nyíregyházi Egyházmegye tulajdonába.

Épület(ek)

Állomány

Levéltári segédletek, ismertetők és kiadványok

Hozzáférési adatcsoport

Nyitvatartási idő

Hozzáférési feltételek és követelmények

Elérhetőség

Szolgáltatási adatcsoport

Kutatótermi szolgáltatások

Másolatkészítési szolgáltatások

Nyilvános terek

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

Kapcsolódási pontok

Kapcsolódási pontok

  • Észak-Alföld (Geographic subregion)
  • Vágólap

Elsődleges kapcsolattartó

Bethlen Gábor utca 5.
Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg
HU 4400