Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

NyEL

Kitüntetett névalak

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára

Párhuzamos névformák

  Más névformák

   Típus

   • görögkatolikus
   • egyházmegyei

   Kapcsolat adatcsoport

   Típus

   Cím

   Utca, házszám

   Bethlen Gábor utca 5.

   Helység

   Nyíregyháza

   Régió

   Szabolcs-Szatmár-Bereg

   Ország neve

   Magyarország

   Irányítószám

   4400

   Telefon

   +36-30-740 4444/118 mellék

   Fax

   Email

   Megjegyzés

   Leírási adatcsoport

   Története

   A Nyíregyházi Egyházmegye 2015. március 20-án jött létre, amikor Ferenc pápa megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat, amely a Hajdúdorogi Egyházmegyéből (amely ettől fogva főegyházmegyei rangra emelkedett) és a Miskolci Exarchátusból áll. Ugyanakkor a Hajdúdorogi Egyházmegye területének felosztásával megalapította a Nyíregyházi Egyházmegyét, amelynek területe megegyezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területével. Az új egyházmegye székhelye Nyíregyháza lett, ugyanott, ahol addig a Hajdúdorogi Egyházmegye székhelye volt.

   Ezt követően a Hajdúdorogi Egyházmegye által fönntartott, addig Nyíregyházán működő Görögkatolikus Püspöki Levéltár is felosztásra került. A Hajdú-Bihar megyei parókiák fondjai, valamint a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítását követően (1912) keletkezett egyházkormányzati iratok a Hajdúdorogi Főegyházmegye levéltárában kaptak elhelyezést. A Miskolci Egyházmegyéhez tartozó parókiák iratai 2016 augusztusában a Miskolci Egyházmegye Levéltárába kerültek. A maradék, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei parókiák iratanyagát tartalmazó rész helyben maradt, de az intézmény jogilag új levéltárként folytatta működését. A Nyíregyházi Egyházmegye Levéltárának alapítási dátuma 2019. augusztus 5.

   Földrajzi és kulturális környezet

   Feladatkör, hatáskör

   Szervezeti felépítés

   Gyűjtőterületi és állománygyarapítási tevékenység

   A levéltárban elhelyezett történeti értékű iratanyag tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei görögkatolikus parókiákról került beszállításra a Görögkatolikus Püspöki Levéltárba, majd onnét – mint jogelőd intézményből – került a Nyíregyházi Egyházmegye tulajdonába.

   Épület(ek)

   Állomány

   Levéltári segédletek, ismertetők és kiadványok

   Hozzáférési adatcsoport

   Nyitvatartási idő

   Hozzáférési feltételek és követelmények

   Elérhetőség

   Szolgáltatási adatcsoport

   Kutatótermi szolgáltatások

   Másolatkészítési szolgáltatások

   Nyilvános terek

   Ellenőrző adatcsoport

   Leírási azonosító

   Intézmény azonosítója

   Felhasznált szabályok és/vagy előírások

   Állapot

   A leírás részletezettségi szintje

   A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

   Nyelv(ek)

    Írásrendszer(ek)

     Források

     Karbantartási figyelmeztetések

     Kapcsolódási pontok

     Kapcsolódási pontok

     • Észak-Alföld (Geographic subregion)