fond 01 - Menekült Pozsonyi és Eperjesi Ág. Hitv. Evangélikus Teológia Budapesti Fakultása

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU EOL VI.A.01

Cím

Menekült Pozsonyi és Eperjesi Ág. Hitv. Evangélikus Teológia Budapesti Fakultása

Dátum(ok)

  • 1918-1923 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

Szervtörténet

A pozsonyi 1918 előtti teológia egyetemesnek nevezte magát és 1912-ben valóban az egyetemes egyház tartotta fenn. 1918/1919-ben a pozsonyi és eperjesi teológiai akadémiák (vagy részei) Budapestre költöztek. A kar hivatalos elnevezése 1918 után Menekült Pozsonyi és Eperjesi Ág. Hitv.Evangélikus Teológia Budapesti Fakultása volt.

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Az anyag tartalmazza a pozsonyi egyetemes egyházi teológia és az eperjesi teológia 1918 előtti anyagát is. A Lelkészavatási könyv (Theologiae candidatorum) megvan, nagyalakú.

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek