altétel 1 - Mázon János [John Mason] A. M.: „A’ maga meg esmérés mellyben a’ természetje, és haszna ezen terhes tudománynak, és a’ módok, mellyekben hozzá juthatni, meg mutatkoznak”

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU PMKL I.02.a.For.0-3.004.1

Cím

Mázon János [John Mason] A. M.: „A’ maga meg esmérés mellyben a’ természetje, és haszna ezen terhes tudománynak, és a’ módok, mellyekben hozzá juthatni, meg mutatkoznak”

Dátum(ok)

  • 1794 (keletkezése)

Leírási szint

altétel

Terjedelem, adathordozók

A fordító autogr. kézirata. 128 ff. 11 füzetben. 400×240 mm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Németből ford. Zolcher Gergely. Melléklet: Zolcher Gergely levele Perczel Imre provinciálisnak (1794 előtt)

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek