MAOIH Orthodox Levéltár

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

MAOIHL

Kitüntetett névalak

MAOIH Orthodox Levéltár

Párhuzamos névformák

 • Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Levéltára

Más névformák

  Típus

  • egyházi
  • zsidó
  • nyilvános magánlevéltár

  Kapcsolat adatcsoport

  Típus

  Cím

  Utca, házszám

  Dob utca 35.

  Helység

  Budapest

  Régió

  Ország neve

  Magyarország

  Irányítószám

  1074

  Telefon

  Fax

  Email

  Megjegyzés

  Leírási adatcsoport

  Története

  A Levéltár 2024-ben nyert állami akkreditációt és vált nyilvános magánlevéltárrá. A Hitközség épületeiben fellelt iratanyagok tárolását, állagmegóvását, kutathatóságát biztosítja. Ezek feldolgozása, állagmegóvása és archiválása jelenleg folyamatban van. Kutatóinkat a végleges struktúrák kialakításáig alapvetően elektronikus formában szolgáljuk ki, előzetes egyeztetés alapján azonban személyesen is fogadjuk.

  Földrajzi és kulturális környezet

  Feladatkör, hatáskör

  Szervezeti felépítés

  Gyűjtőterületi és állománygyarapítási tevékenység

  Épület(ek)

  Állomány

  A levéltár iratállománya jellemzően az alábbi témákat fedi le:

  • születési, esketési és temetési anyakönyvek
  • hitközségi levelezések (BAOIH, Orthodox Központi Iroda, stb.)
  • imaházi ügyek: engedélyek, munkavállalással kapcsolatos ügyek
  • nyilvántartások: lak- és házbér, lakójegyzék
  • dolgozói törzslapok és taglisták
  • rabbisági jegyzőkönyvek és levelezések
  • hitközségi ingatlanok ügyei
  • egyéb levelezések: orthodox egyesületek és alapítványok
  • egyéb levelezések: személyes irathagyatékok
  • fényképek

  Levéltári segédletek, ismertetők és kiadványok

  Hozzáférési adatcsoport

  Nyitvatartási idő

  Hozzáférési feltételek és követelmények

  Elérhetőség

  Szolgáltatási adatcsoport

  Kutatótermi szolgáltatások

  Másolatkészítési szolgáltatások

  Nyilvános terek

  Ellenőrző adatcsoport

  Leírási azonosító

  Intézmény azonosítója

  Felhasznált szabályok és/vagy előírások

  Állapot

  A leírás részletezettségi szintje

  A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

  Nyelv(ek)

   Írásrendszer(ek)

    Források

    Karbantartási figyelmeztetések

    Kapcsolódási pontok

    Kapcsolódási pontok

    • Budapest (Geographic subregion)