Divisio VII - Litterae missiles nostrorum

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU PMKL I.01.a.02.VII

Cím

Litterae missiles nostrorum

Dátum(ok)

  • 1718-1848 (keletkezése)

Leírási szint

Divisio

Terjedelem, adathordozók

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Piarista szerzetesek által írt levelek, időrendi sorrendben, amelyeket nagy többségében a rendházak rektorai írtak provinciálisoknak, de vannak közte olyan levelek, amelyeket exprovinciálisnak (pl. az 1730-as években Szlopnyai Eleknek) vagy tartomámyi titkárnak (pl. Róth Mihály, Jaeger Ferenc) címeztek. A levelezés nem teljesen és egyenletesen maradt fönn, vannak évek, amelyekből kiugróan sok levél van (pl. az 1730-as évek, 1812, 1830-as évek), és vannak, amelyekből egy sem.

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

A piarista tartományfőnököknek 1848-ig írott további levelek az APHV következő részeiben nyertek elhelyezést: a) témájuk szerint a különféle alsorozatokban (For. 1-63); b) generálisok által írott levelek: For. 37. Litterae generalium; c) Dalmáciából írott levelek: For. 30, Fasc. 13; d) püspökök által írott levelek: For. 59/A. Ordinarii; e) tankerületi főigazgatók által írott levelek: For. 59/B. Directores regii; f) Custodiátusból írott levelek, köztük a piarista kormányzóké is: Custodiatus, For. 20; g) más világiak által írott levelek: Div. VIII. Litterae missiles aliorum.

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek