Affichage de 20033 résultats

Description archivistique
22 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques
Szombathelyi Apácazárda-alap iratai
HU SzEL II.6.x · állag · 1889–1906
Fait partie de Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár

Egy katolikus leányiskola alapítása érdekében Hidassy Kornél megyéspüspök hozott létre egy külön alapot, melyet 1895-ben a káptalan kezelésére bízott. A domonkos nővérek szombathelyi leányiskolája végül 1906-ban valósult meg.

Kisebb alapok iratai
HU SzEL II.6.w · állag · 1794–1919
Fait partie de Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár
 • Borsos-Golubics-féle misealapítvány az alsó-lendvai plébániák számára

 • Csődy-féle segélyalapítvány (1859-ben megszűnt)

 • Schilson-Spreng-féle alapítvány a salfai plébános és tanító, valamint a surányi kápolna javára

 • Bozoly-féle alapítvány szentmisékre, a mihályfai tanító és szegények javára

 • Lábos-féle Vát-szentkúti templom javára és miselapítvány

 • Farkas-féle alapítvány a zeli templom javára

 • Frauer-féle m ise alapítvány az őrségi lelkészeknek

 • Bálint-féle alapítvány az egyházasrádóci szegényeknek

 • Gyurtsenics-féle alapítvány a tömördi plébánia javára

 • Ficzkó-féle alapítvány a borházai (Péterhegy) szegények javára

 • Hoffmann-féle alapítvány abdalóci szegények javára és misealapítvány

Különféle alapok iratai
HU SzEL II.6.v · állag · 1873–1908
Fait partie de Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár

Czuppon György-féle misealapítvány

Gáspár Ferenc-féle misealapítvány

Kovácsics József-féle misealapítvány

Szaniszló-Eberhard-féle misealapítvány

Joós István-féle misealapítvány

Négy elemi iskolai alap iratai
HU SzEL II.6.u · állag · 1859–1917
Fait partie de Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár

Boross István nagyprépost alapítványa a gasztonyi tanítók javára

Festetich Rezső alapítványa a csehimindszenti iskolás gyerekek javára

Feszl Mihály alapítványa a lödősi iskolás gyerekek javára

Németh János felsőoszkói plébános alapítványa az ottani iskolamester javára

Varga János-féle alap iratai
HU SzEL II.6.t · állag · 1834–1925
Fait partie de Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár

Varga János győri kanonok 1851-es végrendeletében létrehozott alapítványa vasvári szegények (elsősorban özvegyek és tűzkárosultak) segélyezésére, valamint gyermekeik taníttatására az ottani elemi iskolában. Emellett nővérei, Varga Erzsébet és Varga Judit fiainak taníttatását is ebből az alapból kellett fedezni.