20189 találat látható

Levéltári leírás
22 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok
HU EOL VIII.149 · fond · 1937-2021
Ennek része: Evangélikus Országos Levéltár

Az iratanyag részben Bencze Imre és felesége személyes iratait, részben Bencze Imre lelkészi működésével kapcsolatos iratokat, írásokat, előadásokat, igehirdetéseket, valamint egyháztörténeti tárgyú (Cordatus Conrad, Sóvári Soós Kristóf, Magyari István stb.) írásait, kutatási feljegyzéseit tartalmazza. Bencze Imre 1994-1998 között az Evangélikus Külmissziói Egyesület elnöke volt, ezért az anyagban az egyesületre vonatkozó iratok is találhatóak

Bencze Imre
Collectanea Czázáriana
HU EOL I.2.III.e.30.b · altétel · 19. század első fele
Ennek része: Evangélikus Országos Levéltár

Cházár Andrásra vonatkozó és tőle származó kéziratok és nyomtatványok gyűjteménye, országgyűlési iratokkal.

Püspöki Hivatal
HU PEL I.1 · fond · 1227 - 2019
Ennek része: Pécsi Egyházmegyei Levéltár

A Püspöki Levéltár terjedelmét tekintve legnagyobb irategyüttese a püspöki hivatalban képződött egyházkormányzati iratanyag. Az ehhez kapcsolódó segédletek itt találhatók: PEL I.1.a.2. Az iratanyagból egyelőre a középkori oklevelek (1227–1599), anyakönyvi másodpéldányok (1825–1831), néhány hasznos irategyüttes,  és a 18–19. századi egyházlátogatási jegyzőkönyvek érhetők el. További egyházlátogatási jegyzőkönyvek kutathatók még a PEL I.1.c. állagban is.

Collectanea Czázáriana
HU EOL I.2.III.e.30.a · altétel · 18. század második és 19. század első fele
Ennek része: Evangélikus Országos Levéltár

Cházár Andrásra vonatkozó és tőle származó kéziratok és nyomtatványok gyűjteménye. Eredeti, hitelesített és egykorú kéziratokkal, végrendeletekkel, nyomtatványokkal.

Közte:
Cházár András életrajza (1780-1813)
Katona Mihály által 1816-ban megjelent nyomtatott gyászbeszéd.

HU EOL I.2.VI.75 · tétel · 18. század közepe
Ennek része: Evangélikus Országos Levéltár

pp. 423-431. Matricula Venerandorum Dominorum Ministrorum Ecclesiae Aug. Conf. Addictae Csekeháziensis a Reverendo Matthia Lány conscripta, 1778.

Clementis János
Agenda
HU EOL I.2.VI.41 · tétel · 18. század
Ennek része: Evangélikus Országos Levéltár

ff. 68-149. Excerpta ex Schola pietatis Johannis Gerhard. 18. századi másolat.