10536 találat látható

Levéltári leírás
Egyházkormányzati szervek és intézmények
Egyházkormányzati szervek és intézmények
Egyházkormányzati szervek iratai
Egyházkormányzati szervek iratai
Baranyai Református Egyházmegye iratai
Baranyai Református Egyházmegye iratai
Baranyai Református Egyházmegye személyi iratai, lelkészek törzslapja, díjlevelek
Baranyai Református Egyházmegye személyi iratai, lelkészek törzslapja, díjlevelek
Közgyűlési jegyzőkönyvek, protokollumok
Közgyűlési jegyzőkönyvek, protokollumok
Igazgatási iratok (Esperesi hivatal levelezése)
Igazgatási iratok (Esperesi hivatal levelezése)
Vizitációs anyaga
Vizitációs anyaga
Gazdasági iratok
Gazdasági iratok
Bírósági iratok
Bírósági iratok
Tanügyi iratok
Tanügyi iratok
Missziói iratok
Missziói iratok
Épített és tárgyi örökségről szóló iratok
Épített és tárgyi örökségről szóló iratok
Lelkészkörök iratai
Lelkészkörök iratai
A Baranyai Egyházmegye Tanácsülésének iratai
A Baranyai Egyházmegye Tanácsülésének iratai
Az egyházmegye intézményei
Az egyházmegye intézményei
Felső-Baranyai Református Egyházmegye Számvevőszékének iratai
Felső-Baranyai Református Egyházmegye Számvevőszékének iratai
Felső-Baranyai Református Egyházmegye Lelkészi Özvegy-Árva Gyámintézet iratai
Felső-Baranyai Református Egyházmegye Lelkészi Özvegy-Árva Gyámintézet iratai
Felső-Baranyai Református Egyházmegye Lelkészi Nyugdíjintézetének iratai
Felső-Baranyai Református Egyházmegye Lelkészi Nyugdíjintézetének iratai
Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának iratai
Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának iratai
Anyakönyvek
Anyakönyvek
Igazgatótanácsi jegyzőkönyvek
Igazgatótanácsi jegyzőkönyvek
Igazgatási iratok
Igazgatási iratok
Vizitációs anyag
Vizitációs anyag
Gazdasági iratok
Gazdasági iratok
Értesítők és egyéb iratanyagok
Értesítők és egyéb iratanyagok
Pécsi Református Kollégium iratai
Pécsi Református Kollégium iratai
Személyi anyagok
Személyi anyagok
Anyakönyvek
Anyakönyvek
Igazgatótanácsi jegyzőkönyvek
Igazgatótanácsi jegyzőkönyvek
Egyéb jegyzőkönyvek
Egyéb jegyzőkönyvek
Igazgatási iratai
Igazgatási iratai
Vizitációs anyag,statisztikák, jelentések
Vizitációs anyag,statisztikák, jelentések
Gazdasági iratai
Gazdasági iratai
Egyéb iratok
Egyéb iratok
Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának iratai
Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának iratai
Személyi ügyek
Személyi ügyek
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek
Igazgatási iratok, levelezések
Igazgatási iratok, levelezések
Vizitációs anyag, statisztikák, jelentések
Vizitációs anyag, statisztikák, jelentések
Gazdasági iratok
Gazdasági iratok
Kutatási napló
Kutatási napló
Gyarapodási napló
Gyarapodási napló
Egyéb
Egyéb
Személyek, családok, egyesületek, alapítványok iratai
Személyek, családok, egyesületek, alapítványok iratai
Szabó Gyula hajósi lelkész iratai
Szabó Gyula hajósi lelkész iratai
Péteri Ferenc lelkipásztor iratai
Péteri Ferenc lelkipásztor iratai
Dizseri Sándor iratai
Dizseri Sándor iratai
Kákicsi Kiss Géza iratai
Kákicsi Kiss Géza iratai
Bikfalvy Irén iratai
Bikfalvy Irén iratai
Vizaknai Tamás iratai
Vizaknai Tamás iratai