8398 találat látható

Levéltári leírás
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

18 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

Bisztricium et Media
Bisztricium et Media
Professiones et scrutinia
Professiones et scrutinia
Status domorum
Status domorum
Reculae nostrorum
Reculae nostrorum
Litterae missiles aliorum
Litterae missiles aliorum
Magyar rendfőnökség új levéltára (1848–1950 közötti korszak)
Magyar rendfőnökség új levéltára (1848–1950 közötti korszak)
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek
Tartományi káptalanok iratai
Tartományi káptalanok iratai
Mutatókönyvek
Mutatókönyvek
Vagyongondnoki levelezési füzetek
Vagyongondnoki levelezési füzetek
Vegyes (kiemelt) ügyek
Vegyes (kiemelt) ügyek
Scrutinia
Scrutinia
Kegyeletes életrajzok
Kegyeletes életrajzok
Iskolai költségvetések és számadások
Iskolai költségvetések és számadások
Kinevezési okmányok
Kinevezési okmányok
Gimnáziumi alapítványok okmányai
Gimnáziumi alapítványok okmányai
Építkezési iratok
Építkezési iratok
Kusztodiátusi iratok
Kusztodiátusi iratok
Manuscripta / Kéziratok
Manuscripta / Kéziratok
Series in forulis
Series in forulis
Forulus 0-5
Forulus 0-5
Forulus 5
Forulus 5
Conradi, Norbertus: Manuscripta
Conradi, Norbertus: Manuscripta
„Representationes et fragmenta varia scholastica A. R. P. Stephani Pállya”
„Representationes et fragmenta varia scholastica A. R. P. Stephani Pállya”
„Rábi Sámuelnek Tráktája, mellyel Moyses törvénye, és az el jővő Messiás felől való hibájok a’ Zidóknak hirre adotik”
„Rábi Sámuelnek Tráktája, mellyel Moyses törvénye, és az el jővő Messiás felől való hibájok a’ Zidóknak hirre adotik”
Új kéziratok (1848–1950 közötti kéziratok)
Új kéziratok (1848–1950 közötti kéziratok)
1950 utáni kéziratok
1950 utáni kéziratok
Personalia nova (1848–1950 között elhunytak iratai)
Personalia nova (1848–1950 között elhunytak iratai)
1950 után elhunytak iratai
1950 után elhunytak iratai
Romániai rendfőnökség levéltára
Romániai rendfőnökség levéltára
Acta domus Podolinensis
Acta domus Podolinensis
Admissio saecularium ad habitum nostrum suscipendum post aequam et necessariam probationem (Vestes novitiorum)
Admissio saecularium ad habitum nostrum suscipendum post aequam et necessariam probationem (Vestes novitiorum)
Annales Cler. Reg. Paup. Matris Dei Schol. Piar. Pars I-VI (de annis 1597-1669) collectore P. Bernardo (Bartlicio) a S. Philippo Nerio assistente gener. et Provinciae Germaniae professo
Annales Cler. Reg. Paup. Matris Dei Schol. Piar. Pars I-VI (de annis 1597-1669) collectore P. Bernardo (Bartlicio) a S. Philippo Nerio assistente gener. et Provinciae Germaniae professo
Origo fundationis et incrementa collegii Podolinensis (de annis 1642-1694). – Informatio brevis de laboribus apostolicis PP. Scholarum Piarum per Regnum Hungariae et signanter per Scepusiensem comitatus.
Origo fundationis et incrementa collegii Podolinensis (de annis 1642-1694). – Informatio brevis de laboribus apostolicis PP. Scholarum Piarum per Regnum Hungariae et signanter per Scepusiensem comitatus.
Statuta capituli generalis 1718.
Statuta capituli generalis 1718.
Historia domus Podolinensis Scholarum Piarum ab anno 1772
Historia domus Podolinensis Scholarum Piarum ab anno 1772
Catalogus studiosorum Scholas Pias Clericorum Regularium, Pauperum Matris Dei Podolinii olim et nunc frequentantium ab Anno Domini 1643 (ad annum 1722)
Catalogus studiosorum Scholas Pias Clericorum Regularium, Pauperum Matris Dei Podolinii olim et nunc frequentantium ab Anno Domini 1643 (ad annum 1722)
A Magyarországi Kegyestanítórendbe fölvett növendékek névsora
A Magyarországi Kegyestanítórendbe fölvett növendékek névsora
Liber sacrorum
Liber sacrorum
Acta domus Prividiensis
Acta domus Prividiensis
Acta domus Nitriensis
Acta domus Nitriensis
Kecskeméti rendház levéltára
Kecskeméti rendház levéltára
Budapesti (pesti) rendház levéltára
Budapesti (pesti) rendház levéltára
Acta domus Carponensis
Acta domus Carponensis
Annales domus Rosenbergensis
Annales domus Rosenbergensis
*Máramarosszigeti rendház levéltára
*Máramarosszigeti rendház levéltára
Mosonmagyaróvári rendház iratai
Mosonmagyaróvári rendház iratai
Tatai rendház levéltára
Tatai rendház levéltára
Archivum domus Budensis
Archivum domus Budensis
Nyitrai hittudományi intézet iratai
Nyitrai hittudományi intézet iratai
1-50 találat a 8398 találat közül