108 találat látható

Levéltári leírás
Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Gyülekezeti jegyzőkönyvek és mellékleteik
Gyülekezeti jegyzőkönyvek és mellékleteik
Fodor Kálmán irathagyatéka
Fodor Kálmán irathagyatéka
Hitoktatáshoz kapcsolódó kéziratok
Hitoktatáshoz kapcsolódó kéziratok
Kapi Béla irathagyatéka
Kapi Béla irathagyatéka
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Böjtös Sándor irathagyatéka
Böjtös Sándor irathagyatéka
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Kunos Jenő irathagyatéka
Kunos Jenő irathagyatéka
Ittzés Mihály irathagyatéka
Ittzés Mihály irathagyatéka
Lázár György irathagyatéka
Lázár György irathagyatéka
Plachy Lajos irathagyatéka
Plachy Lajos irathagyatéka
Payr Sára irathagyatéka
Payr Sára irathagyatéka
Segédkönyvek és kimutatások
Segédkönyvek és kimutatások
Puskás János irathagyatéka
Puskás János irathagyatéka
Molnár Sándorné irathagyatéka
Molnár Sándorné irathagyatéka
Harangszó szerkesztőség iratai
Harangszó szerkesztőség iratai
Kutas Kálmán kézirat hagyatéka
Kutas Kálmán kézirat hagyatéka
Bácsa fília iratai
Bácsa fília iratai
Kovácsics Sándor
Kovácsics Sándor
Gyülekezeti háztartási iratok
Gyülekezeti háztartási iratok
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Pénztári mellékletek
Pénztári mellékletek
Dubovay Ilona irathagyatéka
Dubovay Ilona irathagyatéka
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Keresztelési anyakönyvek
Keresztelési anyakönyvek
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Horváth Miklós irathagyatéka
Horváth Miklós irathagyatéka
Mácsai Gergelyné irathagyatéka
Mácsai Gergelyné irathagyatéka
Túrmezei János irathagyatéka
Túrmezei János irathagyatéka
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Zászkaliczky Pál iratadománya
Zászkaliczky Pál iratadománya
Budaker Oszkár igehirdetései
Budaker Oszkár igehirdetései
Gyülekezeti egyesületek iratai
Gyülekezeti egyesületek iratai
Egyéb gyülekezeti egyesületek, társulatok iratai
Egyéb gyülekezeti egyesületek, társulatok iratai
Győri evangélikus oktatási intézmények iratai az államosítást megelőzően
Győri evangélikus oktatási intézmények iratai az államosítást megelőzően
Benedek Vince irathagyatéka
Benedek Vince irathagyatéka
Győri Evangélikus Belmissziói Egyesület iratai
Győri Evangélikus Belmissziói Egyesület iratai
Téti Evangélikus Népiskola iratai
Téti Evangélikus Népiskola iratai
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Esketési anyakönyvek
Esketési anyakönyvek
Laborczi Zoltán irathagyatéka
Laborczi Zoltán irathagyatéka
Konfirmációs anyakönyvek
Konfirmációs anyakönyvek
Németh Károly esperes iratai a hamburgi Luther-hétről
Németh Károly esperes iratai a hamburgi Luther-hétről
Jegyzőkönyvi mellékletek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Kiemelt hagyatéki ügyek
Kiemelt hagyatéki ügyek
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Révfalu fília iratai
Révfalu fília iratai
Győr-Sziget fília iratai
Győr-Sziget fília iratai
51-100 találat a 108 találat közül