1777 találat látható

Levéltári leírás
sorozat
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

4 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

Iratok
Iratok
Esperesi naplók és iktatókönyvek
Esperesi naplók és iktatókönyvek
Igazgatói iratanyag mellékletei
Igazgatói iratanyag mellékletei
Esperesi irattár
Esperesi irattár
Tantestületi jegyzőkönyvek
Tantestületi jegyzőkönyvek
Vizitáció
Vizitáció
Lelkész- és tanítóválasztás, egyházlátogatások, alapítólevelek
Lelkész- és tanítóválasztás, egyházlátogatások, alapítólevelek
Igazgatói számadási könyvek
Igazgatói számadási könyvek
Tandíjnaplók
Tandíjnaplók
Vegyes (kiemelt) ügyek
Vegyes (kiemelt) ügyek
Tanügyi iratok
Tanügyi iratok
Iktatott levelezés
Iktatott levelezés
Professiones
Professiones
Háztartási iratok, számadások
Háztartási iratok, számadások
Betegsegélyező naplók
Betegsegélyező naplók
Vagyongondnoki levelezési füzetek
Vagyongondnoki levelezési füzetek
Konzisztóriumi jegyzőkönyvek
Konzisztóriumi jegyzőkönyvek
Tanügyi iratok
Tanügyi iratok
Alesperesi (tanügyi esperes) irattár
Alesperesi (tanügyi esperes) irattár
Tartományi káptalanok iratai
Tartományi káptalanok iratai
Mutató az iktatókönyvekhez
Mutató az iktatókönyvekhez
Tantestületi értekezleti jegyzőkönyvek
Tantestületi értekezleti jegyzőkönyvek
Statisztikák
Statisztikák
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Esketési anyakönyvek
Esketési anyakönyvek
Iktatókönyvek
Iktatókönyvek
Konfirmációs anyakönyvek
Konfirmációs anyakönyvek
Pénztárkönyvek
Pénztárkönyvek
Érettségi vizsgálati jegyzőkönyvek
Érettségi vizsgálati jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Levelezés
Levelezés
Kiemelt hagyatéki ügyek
Kiemelt hagyatéki ügyek
Házi káptalanok jegyzőkönyvei
Házi káptalanok jegyzőkönyvei
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Táblázatos iskolai kimutatások
Táblázatos iskolai kimutatások
Levelek különböző szeméyekhez A-Z
Levelek különböző szeméyekhez A-Z
Másolati könyvek
Másolati könyvek
Keresztelési, házassági és halotti anyakönyvi másodpéldányok
Keresztelési, házassági és halotti anyakönyvi másodpéldányok
Protocollum Functionum Episcopalium
Protocollum Functionum Episcopalium
Horányi-kör iratai
Horányi-kör iratai
Nyugták
Nyugták
Nyomtatványok, köszöntők
Nyomtatványok, köszöntők
Iratok
Iratok
Levelezés
Levelezés
Címzett nélküli levelek időrendben
Címzett nélküli levelek időrendben
Felsőbb egyházi és állami hatóságoktól érkezett iratok
Felsőbb egyházi és állami hatóságoktól érkezett iratok
Vegyes iratok (igazgatói, hatósági)
Vegyes iratok (igazgatói, hatósági)
Saját kéziratok
Saját kéziratok
Végrendeletek
Végrendeletek
Régi iratok
Régi iratok
51-100 találat a 1777 találat közül