10529 találat látható

Levéltári leírás
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

22 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

Szeder Mihály (1910-1990)

  1. tétel. Szeder Mihály vegyes írásai (túlnyomó többségben A Szív c. újság Lelki vezető és Szentbeszéd – templomtalan magyaroknak c. rovataiban megjelent vagy oda szánt írások)
  2. tétel. A lőcsfalvi pap naplójából sorozat írásai (1975-ös kötetben meg nem jelent részek illetve egyéb, A lőcsfalvi pap naplójából sorozathoz kapcsolódó dokumentumok)
  3. tétel. Feltehetőleg Reisz Elemér hagyatékából származó lelkigyakorlatos jegyzetek, elmélkedések, szentbeszédek, nyomtatott vagy más által kézzel írt segédanyagok

Szeder Mihály SJ

Gyűjtemények

A levéltár által mesterségesen létrehozott gyűjtemények, mint mikrofilmtár, tervtár, fotótár, oklevéltár és az anyakönyvi másodpéldányok gyűjteménye.

Espereskerületi levéltár

Az egyházmegye egyes kerületeinek vezetői, az esperesek által keletkeztetett iratok. Ezek általában azon a plébánián maradtak, ahol az esperes egyben plébános volt. Az itt található fondok tehát az egyes plébániákról kerültek begyűjtésre.

Szemináriumi levéltár

Azokat az iratokat tartalmazza, melyeket a váci egyházmegyei papnevelő szeminárium, mint intézmény keletkeztetett, vagy oda érkezett és rendeltetésszerűen ott maradt.

Váci papnevelő intézet

1-50 találat a 10529 találat közül