Nyomtatási előnézet Bezár

108 találat látható

Levéltári leírás
Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Győri Evangélikus Egyházközség iratai
Győri Evangélikus Egyházközség iratai
Anyagyülekezet iratai
Anyagyülekezet iratai
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Lelkészi Hivatal iratai
Lelkészi Hivatal iratai
Gyülekezeti anyakönyvek
Gyülekezeti anyakönyvek
Vegyes anyakönyvek
Vegyes anyakönyvek
Anyakönyvi mutatók
Anyakönyvi mutatók
Gyülekezeti jegyzőkönyvek és mellékleteik
Gyülekezeti jegyzőkönyvek és mellékleteik
Jegyzőkönyvi mellékletek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Gyülekezeti háztartási iratok
Gyülekezeti háztartási iratok
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Téti Evangélikus Egyházközség iratai
Téti Evangélikus Egyházközség iratai
Hivatali levelezés
Hivatali levelezés
Egyházmegyei Levéltár
Egyházmegyei Levéltár
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Irathagyatékok
Irathagyatékok
Katona család iratai
Katona család iratai
Túróczy Zoltán irathagyatéka
Túróczy Zoltán irathagyatéka
Pénzügyi iratok
Pénzügyi iratok
Esketési anyakönyvek
Esketési anyakönyvek
Győri evangélikus oktatási intézmények iratai
Győri evangélikus oktatási intézmények iratai
Keresztelési anyakönyvek
Keresztelési anyakönyvek
Halotti anyakönyvek
Halotti anyakönyvek
Győri evangélikus oktatási intézmények iratai az államosítást megelőzően
Győri evangélikus oktatási intézmények iratai az államosítást megelőzően
edvei Edvy család iratai
edvei Edvy család iratai
Bőnyi Evangélikus Egyházközség iratai
Bőnyi Evangélikus Egyházközség iratai
Horváth Miklós irathagyatéka
Horváth Miklós irathagyatéka
Segédkönyvek és kimutatások
Segédkönyvek és kimutatások
Másolati könyvek
Másolati könyvek
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek
Veöreös Mihály és családja irathagyatéka
Veöreös Mihály és családja irathagyatéka
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Egyházkormányzati iratok
Egyházkormányzati iratok
Konfirmációs anyakönyvek
Konfirmációs anyakönyvek
Kozma Imre irathagyatéka
Kozma Imre irathagyatéka
Segédkönyvek és kimutatások
Segédkönyvek és kimutatások
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Gyülekezeti egyesületek iratai
Gyülekezeti egyesületek iratai
Egyéb gyülekezeti egyesületek, társulatok iratai
Egyéb gyülekezeti egyesületek, társulatok iratai
Pénztári mellékletek
Pénztári mellékletek
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Tekus Ottó irathagyatéka
Tekus Ottó irathagyatéka
Téti Evangélikus Népiskola iratai
Téti Evangélikus Népiskola iratai
Lelkészi szolgálattal kapcsolatos adminisztrációs iratok
Lelkészi szolgálattal kapcsolatos adminisztrációs iratok
Plachy Lajos irathagyatéka
Plachy Lajos irathagyatéka
Kovácsics Sándor
Kovácsics Sándor
Szabó József irathagyatéka
Szabó József irathagyatéka
Payr Sára irathagyatéka
Payr Sára irathagyatéka
Győri Evangélikus Szeretetház és Diakonissza Anyaház iratai
Győri Evangélikus Szeretetház és Diakonissza Anyaház iratai
1-50 találat a 108 találat közül