Nyomtatási előnézet Bezár

31 találat látható

Levéltári leírás
Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára sorozat
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Népmozgalmi adatok
Népmozgalmi adatok
Lelkészi Munkaközösség munkájával kapcsolatos iratok
Lelkészi Munkaközösség munkájával kapcsolatos iratok
Hitoktatással kapcsolatos iratok
Hitoktatással kapcsolatos iratok
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Másolati könyvek
Másolati könyvek
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Kiemelt hagyatéki ügyek
Kiemelt hagyatéki ügyek
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Lelkészi teológiai dolgozatok
Lelkészi teológiai dolgozatok
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Vegyes anyakönyvek
Vegyes anyakönyvek
Keresztelési anyakönyvek
Keresztelési anyakönyvek
Esketési anyakönyvek
Esketési anyakönyvek
Halotti anyakönyvek
Halotti anyakönyvek
Konfirmációs anyakönyvek
Konfirmációs anyakönyvek
Anyakönyvi mutatók
Anyakönyvi mutatók
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Jegyzőkönyvi mellékletek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Pénztári mellékletek
Pénztári mellékletek
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Segédkönyvek és kimutatások
Segédkönyvek és kimutatások
Egyházkormányzati iratok
Egyházkormányzati iratok
Vegyes iratok
Vegyes iratok